ജനുവരി 2023

ജോഷ് സേവന നിബന്ധനകള്‍

ഹെലിയോസ് ബിസിനസ് പാർക്ക്, 11th ഫ്ലോര്‍,  വിംഗ് E, ഹീലിയോസ് ബിസിനസ് പാർക്ക്, ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡ്, കടുബീസനഹള്ളി, ബെംഗളൂരു- 560103, കർണാടക, ഇന്ത്യ എന്ന വിലാസത്തിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ഉള്ള വെര്‍സെ ഇന്നൊവേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നൽകുന്ന ജോഷിലേക്ക് സ്വാഗതം. ("വെര്‍സെ", "ഞങ്ങൾ", ഞങ്ങളുടെ", "ഞങ്ങൾ" അല്ലെങ്കിൽ "ജോഷ്"). സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡാണ് ജോഷ്. മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പതിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും മോഡിലോ മീഡിയത്തിലോ (“സേവനങ്ങൾ” അല്ലെങ്കിൽ “പ്ലാറ്റ്ഫോം” എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം) ലഭ്യമായ ഏതെങ്കിലും പതിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. ഈ നിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും ഉദ്ദേശ്യത്തിന്, വെര്‍സെയെ കുറിച്ചുള്ള ഏതൊരു റഫറൻസിലും അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അഫിലിയേറ്റുകൾ, മാതൃ കമ്പനികൾ, സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ സേവന നിബന്ധനകൾ, സ്വകാര്യതാ നയം, അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ബാധകമായ മറ്റെല്ലാ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും, ("നിയമ നിബന്ധനകൾ" അല്ലെങ്കിൽ "നിബന്ധനകൾ" എന്നിവ ഒരുമിച്ച്) നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉപയോക്താവ്, അഥവാ സന്ദര്‍ശകന്‍ (അതായത് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലുള്ള മറ്റ് ഡിവൈസിലൂടെ പരിധിയില്ലാതെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബ്രൗസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുക) ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആക്സസിനെയും ഉപയോഗത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

2000-ലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്റ്റിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ എഗ്രിമെന്‍റിന്റെ നിബന്ധനകൾ (“നിബന്ധനകൾ”) ആണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി (ന്യായമായ സുരക്ഷാ സമ്പ്രദായങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും സെൻസിറ്റീവ് വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വിവരവും) നിയമങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങൾ, 2011, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി (ഇന്‍റർമീഡിയറി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എത്തിക്‌സ് കോഡും) റൂൾസ്, 2021, ഭേദഗതികൾ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതും ഉള്‍പ്പെടെ ഉള്ളവ ഇതിനാല്‍ ബന്ധത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും നിങ്ങളും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റായി വർത്തിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, സേവനങ്ങൾ, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഉള്ളടക്കം (മൊത്തമായി, "സേവനങ്ങൾ"). ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള നിബന്ധനകളിൽ നിര്‍ണയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉള്ളടക്കം കാണുന്നതിന് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കുകയോ ആക്‌സസ് ചെയ്യുകയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഈ നിബന്ധനകൾക്ക് ബാധ്യസ്ഥമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

1. പൊതുവില്‍

a. ഉള്ളടക്കം (“ഉള്ളടക്കം”) കാണാനും സൃഷ്‌ടിക്കാനും പങ്കിടാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മൊബൈൽ, ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ അഥവാ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ടെക്നോളജി ആണ് ജോഷ്.

b. ഈ എഗ്രിമെന്റിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന്, വെര്‍സെയെ കുറിച്ചുള്ള ഏതൊരു റഫറൻസിലും അതിന്റെ അഫിലിയേറ്റുകൾ, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മാതൃ കമ്പനികൾ, സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

c. "നിങ്ങൾ", "നിങ്ങളുടെ", "ഉപയോക്താവ്", "ഉപയോക്താക്കൾ" എന്നീ പദങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വായിക്കേണ്ടതാണ്, നിങ്ങളെയാണ് പ്രതിപാദിക്കുക.

d. ഈ സേവന നിബന്ധനകളും സ്വകാര്യതാ നയവും കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റ് ബാധകമായ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും, നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉപയോക്താവ്, അഥവാ സന്ദർശകന്‍ (അതായത് നിങ്ങൾ പരിമിതികളില്ലാതെ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിവൈസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുക ബ്രൗസ് ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം) ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആക്സസിനെയും ഉപയോഗത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

e. കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ, പോർട്ടബിൾ ഇന്‍റർനെറ്റ് ഡിവൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വികസിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ടെക്നോളജി/മോഡുകൾ/മീഡിയ എന്നിവയിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള നോണ്‍- എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവും, നോണ്‍-ട്രാന്‍സ്ഫറബിളും പരിമിതവുമായ ലൈസൻസ് വെര്‍സെ ഇതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്നു.

f. പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ /അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ /അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഒരു ഉപയോക്തൃ പ്രൊഫൈൽ അക്കൗണ്ട് (ഒരു "അക്കൗണ്ട്") സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ഈ നിയമ നിബന്ധനകളുടെ ഈ നിബന്ധനകൾ വായിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും നിര്‍വ്വഹിക്കുകയും ബാധ്യസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്‌തതായി കണക്കാക്കുന്നു.

2 നിർവ്വചനങ്ങൾ

a. "രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ" എന്നത്, പ്രോസസ്സുകള്‍, രീതികൾ, സിസ്റ്റങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് വിവരങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ, സെയില്‍സ് വിവരങ്ങൾ, ക്ലയന്‍റ് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ അതിൽ പരിമിതപ്പെടുത്താത്തതുമായ ഏതൊരു വിവരവും എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അത് വെര്‍സെ രഹസ്യമായി കണക്കാക്കുകയും, ഉപയോക്താവിന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

b. "ബൗദ്ധിക സ്വത്ത്" എന്നത് ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ടതോ, ഏറ്റെടുക്കല്‍ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതോ, അല്ലെങ്കില്‍ പേറ്റന്‍റ്, പകർപ്പവകാശം, വ്യാപാരമുദ്ര, വ്യാപാര രഹസ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബൗദ്ധിക സ്വത്ത് ആയി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ശേഷിയുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം, സൃഷ്ടി, ജോലി, ആൽഗരിതം, സോഴ്സ് കോഡ്, ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കോഡ്, ഡിസൈൻ, രഹസ്യാത്മക വിവരങ്ങൾ, ഉൽപ്പന്നം തുടങ്ങിയവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

c. "ഉള്ളടക്കം" എന്നത് വീഡിയോകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, പരസ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ പരിമിതമല്ലാത്ത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളെയും/സൃഷ്ടികളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

3. നിബന്ധനകള്‍ അംഗീകരിക്കലും യോഗ്യതയും

3.1 നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കൽ

a. പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതും സന്ദർശിക്കുന്നതും ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നതും ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതില്‍ പരിമിതപ്പെടാതെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സേവനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ /അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും മറ്റ് എല്ലാ പ്രവർത്തന നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. വെര്‍സെ മുഖേന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ യഥാകാലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും, അവ ഓരോന്നും റഫറൻസ് മുഖേന സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അവ ഓരോന്നും താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലോസ് 22 “നിബന്ധനകളുടെ പരിഷ്‌ക്കരണം” പ്രകാരം നിര്‍ണയിച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് കൂടാതെ കാലാകാലങ്ങളിൽ വെര്‍സെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

b. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ കമ്പനിയുടെയോ ഗവൺമെന്റിന്റെ വിഭാഗത്തിന്റെയോ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെയോ സ്ഥാപനത്തെയോ നിയമപരമായി ബാധ്യസ്ഥമാക്കാന്‍ അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ഉറപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയോ സ്ഥാപനമോ ഈ നിബന്ധനകളുടെ ബാധ്യതകൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും. 'നിങ്ങൾ' അല്ലെങ്കിൽ 'നിങ്ങളുടെ' എന്നതിലുള്ള എല്ലാ റഫറൻസുകളിലും നിങ്ങളുടെ കമ്പനി അഥവാ സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടും.

c. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഉള്ളടക്കം, വിവരങ്ങൾ, മറ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ വ്യക്തിഗത ഉപയോക്താക്കൾ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന വേദികൾ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ പേജ് ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾ ഉള്‍പ്പെടെ, എന്നാല്‍ അതിൽ പരിമിതപ്പെടാതെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഈ എഗ്രിമെന്റ്  ബാധകമാണ്.

d. അതിന് പുറമെ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ നൽകുന്ന ചില സേവനങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ വെര്‍സെ വ്യക്തമാക്കിയ അധിക നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായിരിക്കാം; അത്തരം സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഈ റഫറൻസിലൂടെ ഈ എഗ്രിമെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അധിക നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമാണ്.

3.2 യോഗ്യത

a. 1872-ലെ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്‌ട് ആക്‌ട് പ്രകാരം അയോഗ്യരാക്കപ്പെടാത്തതോ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാത്തതോ ആയ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഉപയോഗവും ആക്‌സസ്സും ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത, അതായത് 18 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഉപയോക്താവായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യരുത്, പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആക്‌സസ് ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ പാടില്ല. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്സസ് ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത്തരം ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ രക്ഷിതാവോ മാതാപിതാക്കളോ നടത്താവുന്നതാണ്.

b. വെര്‍സെയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയോ നിങ്ങൾക്ക് 18 വയസ്സിൽ താഴെ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്താൽ ഉപയോഗം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ / അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് നൽകാതിരിക്കാന്‍ ഉള്ള അവകാശം വെർസെയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

c. ഞങ്ങളുടെ നിബന്ധനകളോ നയങ്ങളോ മാനദണ്ഡങ്ങളോ ലംഘിച്ചതിന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മുമ്പ് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയിട്ടില്ല; ഒപ്പം

d. നിങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകളും ബാധകമായ എല്ലാ ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കും.

4. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്, ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങൾ, പെയ്‌ഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോക്തൃ നിരക്കുകൾ

4.1 നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടും ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങളും: ആവശ്യമായ ലോഗിൻ പ്രോസസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയാല്‍ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ കഴിയുകയെന്നും, പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം എഡിറ്റിംഗ് ടൂളുകളിലേക്ക് ആക്സസ് ലഭിക്കില്ലെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്‌ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ നിയമപരവും സാധുതയുള്ളതും കൃത്യവും അപ്-ടു-ഡേറ്റും നിങ്ങളുടേത് മാത്രമാണെന്നും വെര്‍സെയ്ക്ക്  ഒതന്‍റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. അത്തരം വിവരങ്ങൾ നിലവിലുള്ളതും പൂർണ്ണവുമായി നിലനിർത്തുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും വിവരങ്ങളും പരിപാലിക്കുകയും ഉടനടി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന് കീഴിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയും അത്തരം അക്കൗണ്ട് കർശനമായി വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഈ നിബന്ധനകളിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വീഴ്ച്ച വരുത്തിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾക്ക് ഭംഗം വരുത്തുമെന്നോ, ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുമെന്നോ, ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങളോ ചട്ടങ്ങളോ ലംഘിക്കുമെന്നോ ഞങ്ങളുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ കരുതുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ട് നിഷ്ക്രിയമാക്കാനും നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതോ പങ്കിടുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യാനും നിഷ്ക്രിയമാക്കാനും ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്‌തമാണ്. അത്തരം അപ്പീലിനായി നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധവും വ്യക്തവും സാധുതയുള്ളതുമായ കാരണവുമായി grievance.officer@myjosh.in എന്ന വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

4.2 പെയ്‌ഡ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ: ഇവയും മറ്റ് ഉചിതമായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വീകാര്യത അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങൾ ചില ഓപ്‌ഷണൽ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം. ഉപയോക്തൃ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് ശേഷം, ഉപയോക്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത നിർദ്ദിഷ്ട ഓപ്ഷണൽ സേവനം കണക്കിലെടുത്ത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ /അല്ലെങ്കിൽ അംഗത്വ ഫീസ് ഈടാക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ, പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ്‌വേ പ്രൊവൈഡർ/പേയ്‌മെന്‍റ് സിസ്റ്റം പ്രോസസർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പൂർണ്ണവും കൃത്യവുമായ പേയ്‌മെന്റും മറ്റ് വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം. പേയ്‌മെന്റ് വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ആ പേയ്‌മെന്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പേയ്‌മെന്റ് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അംഗീകാരം പിന്നീട് റദ്ദാക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ അധിഷ്‌ഠിത സേവനത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആക്‌സസ് ഞങ്ങൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയോ ചെയ്‌തേക്കാം. സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സേവനങ്ങൾക്കും ജോഷ് ജെംസ് റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാമിനുമായി ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് പേയ്‌മെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷി പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ്‌വേയും പേയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം ദാതാക്കളുടെ സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

5. ജോഷ് ജെംസ്, റിവാർഡുകൾ

ജോഷ് റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം ("പ്രോഗ്രാം") ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ജോഷ് ("പ്ലാറ്റ്ഫോം") നൽകുന്നു. ഈ നിബന്ധനകളിലെ ക്ലോസ് 3 ൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പ്ലാറ്റ്ഫോം നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും യോഗ്യതയുള്ളതുമായ സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് തുറന്നിരിക്കുന്നു. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉപയോഗം ലഭിക്കുന്നതിന് മാതാപിതാക്കളുടെയോ നിയമപരമായ രക്ഷിതാവിന്റെയോ അനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ജോഷ് അതിന്‍റെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ജോഷ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ സ്ഥിരവും തുടർച്ചയായതുമായ ഉപയോഗത്തിനായി വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ലോയൽറ്റി പോയിന്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ജോഷ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ/ആക്ടിവിറ്റികള്‍ നടത്തുന്നതിനാണ് ഈ ലോയൽറ്റി പോയിന്റുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഉപയോക്താവും തങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും ഉള്ളടക്കം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ജോഷ് വ്യക്തമാക്കിയ പ്രകാരം ഒരു സുഹൃത്തിനെ പരാമർശിക്കുകയും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ലോയൽറ്റി പോയിന്റുകൾ ("ജോഷ് ജെംസ്") ലഭിക്കും. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ജോഷ് ജെംസ് നൽകുന്നു. ജോഷ് ജെംസിന്റെ മൂല്യം പ്രോഗ്രാമിന്റെ നയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതും ചലനാത്മകവുമായ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ പതിവ് ഉപയോഗത്തിന് ജോഷ് ജെംസിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു, ജോഷ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ മാത്രമേ ജോഷ് ജെംസ് വാങ്ങാൻ കഴിയൂ, എല്ലാ പേയ്‌മെന്റുകളും ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി മൂന്നാം കക്ഷി പേയ്‌മെന്റ് അഗ്രഗേറ്റർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഉപയോക്താവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായി ലഭിക്കുന്ന പോയിന്റുകളുടെ എണ്ണം ഉൾപ്പെടെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നോ അതിലധികമോ ജോഷ് ജെമ്മുകളുടെ ആര്‍ജ്ജന രീതി മാറ്റാനുള്ള അവകാശം സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ജോഷില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഓഫർ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഓഫറിന്റെ ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചന അല്ലെങ്കിൽ സംശയാസ്പദമായ ഇടപാട്/പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാധകമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതമല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താൽ, ഏതൊരു ഉപയോക്താവിനെയും പോയിന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അയോഗ്യത കല്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം ജോഷിനുണ്ട്.  ഏത് സമയത്തും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള പോയിന്റുകൾ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ നിർത്താനോ മാറ്റാനോ നൽകാനോ ഉള്ള അവകാശവും ജോഷില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ജോഷ് അതിന്‍റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ ജോഷ് ജെംസിന്റെ കാലഹരണ കാലയളവും വ്യക്തമാക്കിയേക്കാം

ജോഷ് ജെംസ്

ജോഷ് ജെംസ് ആര്‍ക്ക് നേടാം, വാങ്ങാം?

 • 18 വയസ് അഥവാ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സേവന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അംഗീകൃത പേയ്‌മെന്റ് രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വെർച്വൽ “ജോഷ് ജെംസ്” (“ജെംസ്”) വാങ്ങാം.

പ്രോഗ്രാം ആര്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം?

 • 18 വയസ് അഥവാ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള  ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാം
 • ഉപയോക്താക്കൾക്ക്, അവര്‍ക്ക് 18 വയസ് അഥവാ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജോഷ് ജെംസ് നേടാനും മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ജെംസ് സമ്മാനിക്കാനും, പണ മൂല്യമുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റായി ജെംസ് സമ്മാനിക്കാനും, ജെംസ് സമ്പാദിക്കാനും, ജെംസ് പിന്‍വലിക്കാനും മാത്രം സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഞങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇന്‍സെന്‍റീവുകളും ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ യഥാകാലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയേക്കാം.

ജെംസ് സമ്പാദ്യവും വാങ്ങലും

 • ജോഷ് ജെംസിന്റെ വില വാങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കും. ജോഷ് ജെംസിനുള്ള എല്ലാ ചാർജുകളും പേയ്‌മെന്റുകളും പേയ്‌മെന്റ് അഗ്രഗേഷൻ സേവന ദാതാവിൽ ലഭ്യമായ പ്രസക്തമായ പേയ്‌മെന്റ് രീതികളിലൂടെയും ഓപ്‌ഷനുകളിലൂടെയും വാങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും.
 • നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ജോഷ് പേയ്‌മെന്റ് പേയ്‌മെന്റിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പര്‍ച്ചേസ്  പൂർത്തിയായാൽ, നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ടിൽ ജോഷ് ജെംസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും, റീഫണ്ട് അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.
 • നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക. ഈ മാറ്റം സാധ്യമാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. മാറ്റങ്ങൾ വിലയെയും നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസിന്റെ മറ്റ് വശങ്ങളെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ജെംസ് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, പര്‍ച്ചേസ് പൂർത്തിയായാലുടൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ജെംസ് വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ, വാങ്ങാനുള്ള എഗ്രിമെന്റ് റദ്ദാക്കാനോ അതില്‍ നിന്ന് പിന്മാറാനോ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നഷ്‌ടമാകുന്നതാണ്.

നിങ്ങള്‍ക്ക് ജെംസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

 • വൗച്ചറുകള്‍/ ഡിസ്ക്കൗണ്ട് കൂപ്പണുകൾ വാങ്ങാൻ ജെംസ് ഉപയോഗിക്കാം. ജെംസ് പണം, ലീഗല്‍ ടെൻഡർ, കറൻസി, പ്രദേശം, ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സംഘടന, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റിനായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല.
 • ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാത്രമാണ് ജെംസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക, ഞങ്ങൾ നിയുക്തമാക്കിയവ ഒഴികെ മറ്റ് പ്രമോഷനുകൾ, കൂപ്പണുകൾ, ഡിസ്ക്കൗണ്ടുകള്‍ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിയുന്നതല്ല.
 • ഞങ്ങൾ രേഖാമൂലം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ സേവനങ്ങളുടെ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപയോക്താവിനോ മൂന്നാം കക്ഷിക്കോ ജെംസ് അസൈൻ ചെയ്യാനോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനോ പാടില്ല. ഞങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ജെംസിന്‍റെ വിൽപ്പന, കൈമാറ്റം, അസൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിസ്പോസല്‍ എന്നിവ പ്രകടമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • ആര്‍ജ്ജിത ജെംസ് പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ആകില്ല, അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതുമല്ല: (a) മരണം സംഭവിക്കുമ്പോള്‍; (b) ഒരു ഗാർഹിക ബന്ധ വിഷയത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി; അല്ലെങ്കിൽ (c) അല്ലാത്തപക്ഷം നിയമത്തിന്‍റെ പ്രായോഗികതയിലൂടെ.

 ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതമില്ലാതെ അസൈൻ ചെയ്‌തതോ വിറ്റതോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതോ ആയ ജെംസ് അസാധു ആയിരിക്കും. ഈ നിയന്ത്രണം ലംഘിക്കുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഏതൊരു ഉപയോക്താവിനും തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം, അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ജെംസ് കണ്ടുകെട്ടാം, /അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും വ്യവഹാരത്തിനും ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍ ചെലവുകള്‍ക്കുള്ള ബാധ്യതക്ക് വിധേയമാണ്.

 • ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഉപയോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉപയോക്താവിന്റെ എല്ലാ ജെംസും സ്വയമേവ കാലഹരണപ്പെടും.
 • നിങ്ങൾ ഈ നയം ലംഘിച്ചു, ബാധകമായ നിയമത്തിന്റെയോ ചട്ടത്തിന്റെയോ ലംഘനം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമോ സുരക്ഷാപരമോ സാങ്കേതികമോ ആയ കാരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി എന്ന് ന്യായമായും വിശ്വസിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജെംസ് മാനേജ് ചെയ്യാനും, റഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും, നിയന്ത്രിക്കാനും, പരിഷ്ക്കരിക്കാനും അഥവാ നിര്‍മ്മാര്‍ജനം ചെയ്യാനും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും, ആ അവകാശം ഞങ്ങള്‍ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്നും നിങ്ങള്‍ സമ്മതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജെംസ് പൂർണ്ണമായും നിര്‍മ്മാര്‍ജനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ അറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നതാണ്.
 • ലഭ്യമായ ഒരു ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് ("ഉള്ളടക്ക ദാതാവ് '') അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതോ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഒരു ഐറ്റം റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ മതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങൾക്ക് ജെംസ് ഉപയോഗിക്കാം.
 • സേവനങ്ങളിൽ ഈ പ്രവർത്തനം ലഭ്യമാകുമ്പോൾ, പ്രസക്തമായ ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിന് താഴെയുള്ള "ജെംസ് നൽകുക" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് ജെംസ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാം.
 • ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിലെ ഒരു ഇനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജെംസ് സംഭാവന ചെയ്‌താൽ, ആ ജെംസ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യും, ഉള്ളടക്ക ദാതാവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലെ ഉള്ളടക്ക ദാതാവിന്‍റെ ജെംസായി മാറുകയും ചെയ്യും.
 • നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ഉപയോക്താവിന് ജെംസ് നൽകുമ്പോൾ, സേവനങ്ങളിലെ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് (ജെംസ് സ്വീകർത്താവ് ഉൾപ്പെടെ) നിങ്ങളുടെ പേരും ഉപയോക്തൃ ID യും നിങ്ങൾ നൽകിയ ജെംസിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും കാണാമെന്ന കാര്യം ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക.
 • ഉപയോക്താവ് വാങ്ങിയ ജോഷ് ജെംസിൽ റീഫണ്ട് അഥവാ ചാർജ് ബാക്ക് അനുവദനീയമല്ല.

കൂപ്പണുകള്‍

ആര്‍ക്കാണ് കൂപ്പണുകൾ വാങ്ങാവുന്നത്?

 • 18 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള സേവന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അംഗീകൃത വെണ്ടർമാരിൽ നിന്ന് ഡിസ്‌കൗണ്ട് കൂപ്പണുകൾക്കായി ജെംസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂപ്പണുകൾ (“കൂപ്പണുകൾ") വാങ്ങാം.

കൂപ്പണുകളുടെ പര്‍ച്ചേസിംഗ്

 • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിലകളിൽ ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴില്‍ ബാധകമാകുന്ന നികുതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും കൂപ്പണുകൾ ചരക്ക് സേവന നികുതി (“GST”) ക്ക് വിധേയമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വെണ്ടർക്ക് ബാധകമായ GST അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അത്തരം GST യും അനുബന്ധ പെനാല്‍റ്റിയും അഥവാ പലിശയും ബന്ധപ്പെട്ട ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് അടയ്ക്കാന്‍ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
 • ഞങ്ങളുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ, പൊതുവായതോ പ്രത്യേകമായതോ ആയ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഉചിതമെന്ന് കാണുന്ന വിനിമയ നിരക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനും, റഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും, നിയന്ത്രിക്കാനും, പരിഷ്ക്കരിക്കാനും അഥവാ നിര്‍മ്മാര്‍ജനം ചെയ്യാനും ഞങ്ങള്‍ക്ക് സമ്പൂര്‍ണ അവകാശമുണ്ടെന്നും, ആ അവകാശം ഞങ്ങള്‍ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്നും നിങ്ങള്‍ സമ്മതിക്കുന്നു.
 • നിങ്ങളുടെ കൂപ്പണുകളുടെ പർച്ചേസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കമ്പനി ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്ന കൂപ്പൺ കോഡുകളുടെ നയം ബാധകമായിരിക്കും.
 • ഈ നിബന്ധനകളിൽ പറഞ്ഞവ ഒഴികെ, കൂപ്പണുകളുടെ എല്ലാ സെയില്‍സും അന്തിമമാണ്, വാങ്ങിയ കൂപ്പണുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ റീഫണ്ട് നൽകില്ല. നിങ്ങൾ കൂപ്പണുകൾക്കായി ജെംസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, അത്തരം ജെംസ് നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിഴിച്ച് കൂപ്പണുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും.
 • കൂപ്പണുകൾ ജെംസിനോ അഥവാ ക്യാഷിനോ വേണ്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല, ഞങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും റീഫണ്ട് അഥവാ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതുമല്ല.
 • ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താവ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതോ സ്വീകരിക്കുന്നതോ ആയ കൂപ്പണുകൾ സ്വത്തല്ല, കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്നതല്ല: (a) മരണം സംഭവിക്കുമ്പോള്‍; (b) ഗാർഹിക ബന്ധ കാര്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി; അല്ലെങ്കിൽ (c) അല്ലാത്തപക്ഷം നിയമത്തിന്റെ പ്രായോഗികതയില്‍.
 • ഒരു ഉപയോക്താവ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തതോ സ്വീകരിച്ചതോ ആയ കൂപ്പണുകൾ തകരാറുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ കേടായതോ  ആണെന്ന് സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ചാല്‍, മുമ്പ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത കൂപ്പണുകളുടെ പകർപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തേക്കാം.
 • പ്രോഗ്രാം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയോ ഈ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായി കരുതുന്ന ഏതൊരു ഉപയോക്താവിന്റെയും അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനോ ഉചിതമായ മറ്റ് നടപടികള്‍ എടുക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

ജെംസ് പിന്‍വലിക്കൽ

 • ഏത് സമയത്തും, ഉള്ളടക്ക ദാതാവിന്/ ഉപയോക്താവിന് അവന്റെ അഥവാ അവളുടെ അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ച് തത്സമയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്ര ജെംസ് ആര്‍ജ്ജിച്ചെന്ന് കാണാൻ കഴിയും.
 • ഒരു ഉള്ളടക്ക ദാതാവിന്/ഉപയോക്താവിന്, അവരുടെ ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ടിലെ പ്രസക്തമായ ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത്, ധന  നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് (ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ ഉള്ളത്) പകരമായി ജെംസ് പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ്. ഉപയോക്താവ് ആര്‍ജ്ജിച്ച ജെംസിന്റെ എണ്ണം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഘടകങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ ബാധകമായ ധന നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കുക.
 • ജെംസ് പിൻവലിക്കൽ ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്കും പിൻവലിക്കൽ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പിൻവലിക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പിൻവലിക്കൽ തുകകളുടെ ബാധകമായ പ്രതിദിന പരിധികൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റേതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും: പിൻവലിക്കൽ നിരക്ക് പിൻവലിക്കൽ സ്ഥലത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കും.
 • നിങ്ങൾ ഈ നയം ലംഘിച്ചു, ബാധകമായ നിയമത്തിന്റെയോ ചട്ടത്തിന്‍റെയോ ലംഘനം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമോ സുരക്ഷാപരമോ സാങ്കേതികമോ ആയ കാരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി എന്ന് ന്യായമായും വിശ്വസിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിൻവകലിക്കൽ ഫീച്ചര്‍ മാനേജ് ചെയ്യാനും, റഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും, നിയന്ത്രിക്കാനും, പരിഷ്ക്കരിക്കാനും അഥവാ നിര്‍മ്മാര്‍ജനം ചെയ്യാനും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും, ആ അവകാശം ഞങ്ങള്‍ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്നും നിങ്ങള്‍ സമ്മതിക്കുന്നു.
 • ബാധകമായ ക്യാഷ് പേയ്‌മെന്റ് നിങ്ങളുടെ നോമിനേറ്റഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്/ UPI ID അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷി പേയ്‌മെന്റ് ചാനൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (ബാധകമെങ്കിൽ) നേരിട്ട് നൽകുന്നതാണ്.
 • നിങ്ങളുടെ ആദ്യ പേരും അവസാന പേരും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടണം, അത് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ശരിയായി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നിങ്ങൾ നൽകിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ/ UPI ID വിവരങ്ങളിലെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ വിശദാംശങ്ങള്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളായിരിക്കും ഉത്തരവാദി. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് ആദ്യ പേരും അവസാന പേരും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കില്‍, അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക്/ ഇമെയില്‍ വിലാസമുള്ള UPI IDയിലേക്ക് പേയ്‌മെന്റ്‌ അയയ്‌ക്കില്ല; ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് (നിങ്ങളുടെ ആദ്യ പേരും അവസാന പേകും  സ്റ്റേറ്റ് ID നമ്പറും ഉൾപ്പെടെ) വേണ്ട വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചേക്കാം.
 • നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്ന നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും പേയ്‌മെന്റ്‌ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി, വയസ്സ് (നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ID കാർഡിന്‍റെ ഫോട്ടോകോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റ് പ്രൂഫ് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്) കൂടാതെ യോഗ്യതകൾ എന്നിവ വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 • എല്ലാ പിൻവലിക്കൽ അഭ്യർത്ഥനകളും സമയബന്ധിതമായി നിറവേറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ (പിൻവലിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കണക്കാക്കിയ സമയം ഉൾപ്പെടെ) നിര്‍വ്വഹണം ഞങ്ങൾ ഗ്യാരന്‍റി നൽകുന്നില്ല, ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ പിൻവലിക്കൽ അഭ്യർത്ഥന നിറവേറ്റുന്നതിൽ വീഴ്ച്ച വരുത്തിയാല്‍ നിങ്ങളോടോ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയോടോ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കില്ല
 • ഈ പേയ്‌മെന്റുകള്‍ക്ക് ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള നികുതികൾക്ക് നിങ്ങൾ വിധേയനാണെങ്കിൽ, അത്തരം നികുതികൾ (അനുബന്ധമായ ഏതെങ്കിലും പിഴയോ പലിശയോ ഉൾപ്പെടെ) ബന്ധപ്പെട്ട ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് അടയ്ക്കാന്‍ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കും. ബാധകമായ നിയമപ്രകാരം ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം പേയ്‌മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും നികുതികൾ കിഴിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. നികുതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാനും, അടച്ച തുകകൾ /അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള പേയ്‌മെന്റുകളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞുവെച്ച തുകകൾ നികുതി അധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള അവകാശവും ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 • ഈ നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ജെംസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
 • ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജെംസ് ഇൻസെന്‍റീവ് റദ്ദാക്കിയേക്കാം. ഞങ്ങൾ ജെംസ് ഇൻസെന്‍റീവ് റദ്ദാക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്/UPI ID യിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജെംസ് മൂല്യം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതിന് മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ന്യായമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും. ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാന്‍ സാധുവായ കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ (നിങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ചു, നിങ്ങൾ ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും നിയമമോ ചട്ടമോ ലംഘിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമോ സുരക്ഷയോ സാങ്കേതികമോ ആയ കാരണങ്ങളാൽ), ഞങ്ങൾ ജെംസ് ഓപ്പറേഷന്‍ ഇന്‍സെന്‍റീവ് അറിയിപ്പ് കൂടാതെ റദ്ദാക്കാം. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, ഈ നിബന്ധനകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പണമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാത്ത ഇൻസെന്‍റീവ് റദ്ദാക്കുന്ന തീയതിക്ക് മുമ്പ് നേടിയ ഏതെങ്കിലും ജെംസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അവകാശമോ അര്‍ഹതയോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

6. ജോഷിൽ ഒരു ക്രിയേറ്ററെ ടിപ്പ് ചെയ്യുക

ജോഷിലെ ഒരു ക്രിയേറ്ററില്‍ നിന്നുള്ള ഉള്ളടക്കം നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ അവർക്ക് പണം ടിപ്പായി അയയ്‌ക്കാം. ടിപ്പ് തുകയുടെ 100% വും ലഭിക്കും (ഞങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് ദാതാവിന്, ഫീസ് ബാധകമായേക്കാം). നിങ്ങളുടെ ടിപ്പ് തുക ജോഷിന് ലഭിക്കില്ല.

6.1 ജോഷില്‍ ആര്‍ക്കാണ് ടിപ്പ് നല്‍കാവുന്നത്

ജോഷില്‍ ടിപ്പ് നല്‍കാന്‍

 • നിങ്ങള്‍ക്ക് 18 വയസ്സ് അഥവാ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രായം ആയിരിക്കണം
 • ടിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ലഭ്യമായിരിക്കണം (ഈ ഫീച്ചർ നിലവിൽ എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമല്ല).
 • പങ്കെടുക്കാൻ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകൾ യോഗ്യമല്ല.
 • ടിപ്പ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍
 • നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം, എത്ര തവണ ടിപ്പ് നൽകാം എന്നതിന് ചില പരിധികളുണ്ട്.
 • നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഒരു നിശ്ചിത തുക മാത്രമാണ് ടിപ്പ് ചെയ്യാനാകുക, നിങ്ങൾക്ക് ടിപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി തുകയുണ്ട്. ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഇത് ബാധകമായിരിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ ടിപ്പ് സേവന നിബന്ധനകളിൽ ടിപ്പുകളുടെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക.

ജോഷി എങ്ങനെ ടിപ്പ് നൽകാം

1. നിങ്ങളുടെ ജോഷ് ആപ്പിൽ, നിങ്ങൾ ടിപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്രിയേറ്ററിന്റ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോകുക.

2. പ്രൊഫൈലിൽ, ടിപ്പില്‍ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങൾ ടിപ്പുകൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ടിപ്പുകൾ  സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

3. ടിപ്പ് അയയ്ക്കുക ടാപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടിപ്പ് തുക തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം ടിപ്പ് തുക ചേർക്കുക, തുടർന്ന് അടുത്തത് ടാപ്പ് ചെയ്യുക. (ഓർക്കുക, പേയ്‌മെന്റ് പാര്‍ട്ണർ ഫീസ് ബാധകമായേക്കാം.)

4. നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് രീതി തിരഞ്ഞെടുത്ത് കണ്‍ഫേം പേയ്‌മെന്റ്  ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരു പേയ്‌മെന്റ് രീതി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ,, ജോഷ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു പേയ്‌മെന്റ്  കാർഡ് ചേർക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും.

6.2 ജോഷിൽ, ഒരു ടിപ്പ് സ്വീകരിക്കുക

ജോഷിലെ ക്രിയേറ്റര്‍ എന്ന നിലയിൽ, വ്യൂവേഴ്സിന് നിങ്ങളുടെ ജോഷ് പ്രൊഫൈലിലൂടെ നേരിട്ട് ടിപ്പ് അയയ്‌ക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്കുള്ള പേയ്‌മെന്റുകള്‍ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി പേയ്‌മെന്റ് ദാതാവുമായി പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ടിപ്പ് തുകയുടെ 100% വും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും (പേയ്‌മെന്റ് പങ്കാളിയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് കഴിഞ്ഞ്).

6.2.1 ജോഷിൽ ആര്‍ക്കാണ് ടിപ്പ് സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിയുക

ജോഷിൽ ടിപ്പ് സ്വീകരിക്കാനുള്ള  യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം:

 • നിങ്ങൾക്ക് 18 വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായം ആയിരിക്കണം.
 • നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നല്ല നിലയിലായിരിക്കണം, ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും സേവന നിബന്ധനകളും പാലിക്കുകയും വേണം.
 • നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക: അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ യോഗ്യത ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍, മുപ്പത് (30) ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാം.  നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചാല്‍, ടിപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സ്ഥിരമായോ താൽക്കാലികമായോ നീക്കം ചെയ്‌തേക്കാം.

6.2.2 ജോഷിനെക്കുറിച്ചുള്ള നുറുങ്ങുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

ടിപ്പുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ:

1. ജോഷ് ആപ്പിൽ, താഴെയുള്ള പ്രൊഫൈൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

2. മുകളിലുള്ള മെനു ബട്ടണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

3. ക്രിയേറ്റർ ടൂളുകൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ടിപ്പ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

4. അപേക്ഷിക്കുക ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

5. ഓൺ-സ്ക്രീൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ അവരുടെ പേയ്‌മെന്‍റ് പങ്കാളിയുടെ ചെക്ക്ഔട്ട് പേജിലേക്ക് നയിക്കും. ഓർമ്മിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ:

 • ടിപ്പുകള്‍ ലഭിച്ചാലുടൻ നിങ്ങളുടെ ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ കാണാൻ കഴിയും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ടിപ്പുകൾ ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ കാണാൻ  ഇരുപത്തിനാല് (24) മണിക്കൂർ വരെ എടുത്തേക്കാം.
 • പേയ്‌മെന്റ് പാർട്ണകർ നിങ്ങളുടെ ടിപ്പുകള്‍ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് ആഴ്ചതോറും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സ്വയമേവ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും. പേയ്‌മെന്റ് പാർട്ണകർ വഴി നിങ്ങള്‍ക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

7. നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയും അവകാശങ്ങളും

7.1 പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ടൈറ്റിലും താൽപ്പര്യങ്ങളും വെര്‍സെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ എഗ്രിമെന്റിന്റെ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായി നിങ്ങള്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് ഈ എഗ്രിമെന്‍റ് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതെന്നും നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ എഗ്രിമെന്‍റ് നിങ്ങൾക്ക് വെര്‍സെ മുഖേന ഏതെങ്കിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതല്ലെന്നും പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ അവകാശം, ടൈറ്റില്‍, താൽപ്പര്യം എന്നിവയെല്ലാം തുടര്‍ന്നും വെർസേയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

7.2 വ്യക്തിപരമായ ആസ്വാദനത്തിനും, സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും, പൊതുരംഗത്തെ തുറന്നുപറച്ചിലിനുള്ള സാധ്യതയ്ക്കുമായി വെര്‍സെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ലൈസൻസ് സൗജന്യമായി നൽകുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ലൈസൻസിന് പകരമായി, നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്നും അതിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നും വെര്‍സെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുകയോ സന്മനോഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, എന്നാല്‍ പരിമിതി ഇല്ലാതെ, പരസ്യത്തിന്റെ സെയിൽ, സ്പോൺസർഷിപ്പുകൾ, പ്രമോഷനുകൾ, ഉള്ളടക്ക വിപണനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ്, മറ്റേതെങ്കിലും മീഡിയയിലും ഉപയോഗ ഡാറ്റയിലും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് പുറത്തുള്ള പ്രൊമോഷണൽ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയിലൂടെ, അത്തരം വരുമാനം, നേട്ടം അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യം എന്നിവയിൽ വിഹിതത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല. നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെര്‍സെ /അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ ഇനിപ്പറയുന്നവയൽ നിന്നോ വരുമാനമോ മറ്റ് പരിഗണനകളോ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ലെന്നും ഏതെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു (i) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപയോക്താവോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ (ii) പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി സേവനത്തിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം (ഉദാ., സൃഷ്‌ടിച്ച്, പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി മറ്റ് ഹ്രസ്വ വീഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന  UGC കളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ധനസമ്പാദനത്തിനായി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല).

8. നിങ്ങളുടെ ലൈസന്‍സും പ്ലാറ്റ്ഫോം/ സേവന ഉപയോഗവും

8.1 നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി, പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വ്യക്തിഗതവും വാണിജ്യേതരവുമായ ഉപയോഗം നടത്തുന്നതിന് വെര്‍സെ നിങ്ങള്‍ക്ക് പരിമിതവും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനാവാത്തതും എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്തതും പിൻവലിക്കാവുന്നതുമായ ലൈസൻസ് മാത്രം ഇതിനാല്‍ അനുവദിക്കുന്നു.

8.2 പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ വെര്‍സെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് ഉപയോക്താവിന്റെ മുൻകൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. സേവനങ്ങളിലേക്ക് ആക്സസ് നേടുന്നതിന്, രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരമൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി, ബാധകമായ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അത്തരം വിശദാംശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലുള്ളതും പൂർണ്ണവും കൃത്യവുമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക പാസ്സ്‌വേര്‍ഡും യൂസര്‍നെയിമും തിരഞ്ഞെടുക്കണം, പ്രസ്‌തുത സേവനങ്ങളിലേക്ക് ആക്‌സസ് നേടാൻ നിങ്ങൾ ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾ അത് നൽകേണ്ടതാണ്. ഒരു നെറ്റ്‌വർക്കിലെ ഒന്നിലധികം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടിലൂടെയും പാസ്സ്‌വേര്‍ഡിലൂടെയും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് നേടാനും സൗകര്യമൊരുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഒരു ഭാഗവും പ്രോക്‌സി സെർവറുകളിൽ കാഷ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡിന്റെയും അക്കൗണ്ടിന്റെയും രഹസ്യസ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന് കീഴിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് (ഞങ്ങളോടും മറ്റുള്ളവരോടും) നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്‌ടിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും കർശനമായ വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രം സൃഷ്‌ടിക്കുകയും വേണം.

8.3 അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും പാസ്സ്‌വേര്‍ഡും നിങ്ങള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് ഷെയര്‍ ചെയ്യാനോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനോ പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന് കീഴിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും അനധികൃത ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചോ മറ്റേതെങ്കിലും സുരക്ഷാ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ചോ ഞങ്ങളെ ഉടൻ അറിയിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും; എന്നാല്‍, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നോ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം വീണ്ടെടുക്കുമെന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയില്ല.  പാസ്സ്‌വേര്‍ഡിന്റെയോ അക്കൗണ്ടിന്റെയോ അനധികൃത ഉപയോഗം മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു നഷ്ടത്തിനും ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല. എന്നാല്‍, മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അഥവാ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം കമ്പനിക്കോ മറ്റൊരു കക്ഷിക്കോ സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥമായെന്ന് വരും.

8.4 ഫേസ്‍ബുക്ക് മുഖേന രജിസ്‌ട്രേഷൻ: നിങ്ങളുടെ ഫേസ്‍ബുക്ക് യൂസര്‍നെയിമും പാസ്സ്‌വേര്‍ഡും (“ഫേസ്‍ബുക്ക് കണക്‌ട്”) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. എന്നാല്‍, നിങ്ങൾക്ക് പ്രായം 18 വയസ്സില്‍ താഴെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്‍ബുക്ക് കണക്‌ട് ഉപയോഗിച്ച് സേവനങ്ങളിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത്, നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെയോ നിയമപരമായ രക്ഷിതാവിന്റെയോ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രം സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ, പ്രൊഫൈൽ, ലൈക്കുകൾ, മറ്റ് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവം വ്യക്തിഗതമാക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഫേസ്‍ബുക്ക് കണക്‌ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, സേവനങ്ങളിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി സമ്മതിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് / സ്വകാര്യതാ സെറ്റിംഗ്സ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഫേസ്‍ബുക്ക് കണക്‌ട് വഴി പങ്കിടുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഫേസ്‍ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ നിബന്ധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പാലനങ്ങള്‍ക്കും നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി. ഫേസ്‍ബുക്ക് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട നിബന്ധനകളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഓരോ രജിസ്ട്രേഷനും ഒരു വ്യക്തിഗത ഉപയോക്താവിന് മാത്രം ഉള്ളതായിരിക്കും.

8.5 സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആക്സസും ഉപയോഗവും ഈ നിബന്ധനകൾക്കും ബാധകമായ എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല:

 • ഈ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ കഴിവും നിയമപരമായി യോഗ്യതയുമില്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക;
 • ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ നിയമവിരുദ്ധമോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ വിവേചനപരമോ വഞ്ചനാപരമോ ആയ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം നടത്തുക.
 • അനധികൃത പകര്‍പ്പുകൾ പരിഷ്ക്കരിക്കുക, പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക, വിവർത്തനം ചെയ്യുക, റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യുക, വേർപെടുത്തുക, വിഘടിപ്പിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിന്റെയോ ഡെറിവേറ്റീവ് വർക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം പരിഷ്ക്കരിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഫയലുകൾ, പട്ടികകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ (അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം) ഉൾപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കില്‍ സോഴ്സ് കോഡ്, ആൽഗരിതങ്ങൾ, സേവനങ്ങളില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച രീതികള്‍ അഥവാ ടെക്നിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വർക്കുകൾ നിര്‍ണയിക്കുക അഥവാ നിര്‍ണയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക;
 • ഏതെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ വിതരണം ചെയ്യുക, ലൈസൻസ് ചെയ്യുക, കൈമാറ്റം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുക;
 • സേവനങ്ങൾ ഫീസ് അഥവാ ചാര്‍ജ്ജ് ഈടാക്കി വിപണനം ചെയ്യുക, വാടകയ്‌ക്ക് കൊടുക്കുക, ലീസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യ അഭ്യർത്ഥന പരസ്യം ചെയ്യാനോ നിര്‍വ്വഹിക്കാനോ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക;
 • ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യപരമോ അനധികൃതമോ ആയ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ രേഖാമൂലമുള്ള വ്യക്തമായ അനുമതി ഇല്ലാതെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, അതില്‍ ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യ പരസ്യം, അഭ്യർത്ഥന, അഥവാ സ്പാമിംഗ് ആശയവിനിമയം നടത്തല്‍ അഥവാ സൗകര്യപ്പെടുത്തൽ ഉള്‍പ്പെടുന്നു;
 • സേവനങ്ങളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെടുകയോ ഇടപെടാന്‍ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് തടയുന്നതിനോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും നടപടികള്‍ മറികടക്കുക;
 • സേവനങ്ങളോ അതിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിലോ ഉൽപ്പന്നത്തിലോ സമന്വയിപ്പിക്കുക. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ സേവനം നിരസിക്കാനോ അക്കൗണ്ടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനോ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്സസ് പരിമിതപ്പെടുത്താനോ ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്;
 • സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ സംവദിക്കുന്നതിനോ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക;
 • നിങ്ങള്‍ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്ന, പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ട്രാന്‍സ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന, വിതരണം ചെയ്യുന്ന, അതല്ലെങ്കില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതാണെന്ന പ്രതീതി നല്‍കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയായോ സ്ഥാപനത്തെയോ ആൾമാറാട്ടം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെയോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുമായോ സ്ഥാപനവുമായോ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെയോ തെറ്റായി പ്രതിനിധീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
 • മറ്റൊരാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികത പ്രകടമാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ, അക്രമം അല്ലെങ്കിൽ വംശം, ലിംഗഭേദം, മതം, ദേശീയത, വൈകല്യം, ലൈംഗിക ആഭിമുഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക;
 • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുമായി അവലോകനങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയോ വ്യാജ അവലോകനങ്ങൾ എഴുതുകയോ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതുപോലുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ സേവനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ തകര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക;
 • അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനോ ട്രാന്‍സ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനോ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക:
 • വിനാശകരമോ സാങ്കേതികമായി ഹാനികരമോ ആയ വൈറസുകൾ, ട്രോജനുകൾ, വേംസ്, ലോജിക് ബോംബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫയലുകൾ;
 • ഏതെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാത്തതോ അനധികൃതമോ ആയ പരസ്യങ്ങൾ, അഭ്യർത്ഥനകൾ, പ്രൊമോഷണൽ മെറ്റീരിയലുകൾ, "ജങ്ക് മെയിൽ," "സ്പാം," "ചെയിൻ ലെറ്ററുകൾ," "പിരമിഡ് സ്കീമുകൾ" അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നിരോധിത രീതിയിലുള്ള അഭ്യർത്ഥന.
 • ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ, വിലാസങ്ങൾ, ഫോൺ നമ്പറുകൾ, ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത ഐഡന്‍റിറ്റി ഡോക്യുമെന്‍റിലെ നമ്പർ, ഫീച്ചർ (ഉദാ. നാഷണല്‍ ഇൻഷുറൻസ് നമ്പറുകൾ, പാസ്‌പോർട്ട് നമ്പറുകൾ) അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പറുകൾ;
 • മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ ഏതെങ്കിലും കോപ്പിറൈറ്റ്, ട്രേഡ്‍മാര്‍ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യതാ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ ലംഘിക്കുന്നതോ ലംഘിച്ചേക്കാവുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ;
 • ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് അപകീർത്തികരവും അശ്ലീലവും നിന്ദ്യവും നഗ്നതാപരവും വിദ്വേഷകരവും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയല്‍;
 • ഒരു കുറ്റകൃത്യം, അപകടകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം-ദ്രോഹം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ;
 • ആളുകളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനോ ദേഷ്യപ്പെടുത്താനോ മനഃപൂർവം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രോളിംഗ്, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കുക, വിഷമിപ്പിക്കുക, വേദനിപ്പിക്കുക, ഭയപ്പെടുത്തുക, നിരാശപ്പെടുത്തുക, ലജ്ജിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥരാക്കുക;
 • ശാരീരിക ആക്രമണ ഭീഷണികൾ ഉൾപ്പെടെ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭീഷണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മെറ്റീരിയൽ
 • ഒരാളുടെ വംശം, മതം, പ്രായം, ലിംഗഭേദം, വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനം ഉൾപ്പെടെ, വംശീയമോ വിവേചനപരമോ ആയ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ;
 •  നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നൽകാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉത്തരങ്ങൾ, പ്രതികരണങ്ങൾ, കമന്‍റുകള്‍, അഭിപ്രായങ്ങൾ, വിശകലനം അല്ലെങ്കിൽ ശുപാർശകൾ; അല്ലെങ്കില്‍

8.6 ജോഷ് ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യൽ / ഒരു യൂസര്‍ പ്രൊഫൈലിൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തൽ:

മേൽപ്പറഞ്ഞവയ്‌ക്ക് പുറമേ, സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആക്‌സസും ഉപയോഗവും എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം.

ഏതെങ്കിലും കാരണത്താലോ കാരണമില്ലാതെയോ, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ, ഞങ്ങളുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് നീക്കം ചെയ്യാനോ അപ്രാപ്‌തമാക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്‌തമാണ്. ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് ഞങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനോ അപ്രാപ്‌തമാക്കാനോ ഉള്ള ചില കാരണങ്ങളിൽ ഉള്ളടക്കം ആക്ഷേപകരമോ, ഈ നിബന്ധനകളുടെ ലംഘനമോ, അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്കോ ഹാനികരമോ ആയിരിക്കാം. ഇഷ്‌ടാനുസൃത തിരയൽ ഫലങ്ങൾ, അനുയോജ്യമായ പരസ്യം ചെയ്യൽ, സ്‌പാം, മാല്‍വെയർ കണ്ടെത്തൽ എന്നിവ പോലുള്ള വ്യക്തിപരമായി പ്രസക്തമായ ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഉള്ളടക്കം അയയ്‌ക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ വിശകലനം നടക്കും.

ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിബന്ധനകളും കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ആണ്.  ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളിൽ ആരെങ്കിലും നിബന്ധനകളും കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ലംഘിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ, ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് അത്തരം ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തേക്കാം. നിബന്ധനകളുടെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും ലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നിലധികം റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയാനും ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായേക്കാം. അത്തരം നീക്കം ചെയ്യലിന് അപ്പീൽ നൽകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, grievance.officer@myjosh.in എന്ന വിലാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്.

8.7 ഡിവൈസുകളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷവും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് ലൈസൻസുണ്ട്, നിങ്ങള്‍ക്ക് വിൽക്കുന്നതല്ല. വെര്‍സെ ഈ ലൈസൻസ് എഗ്രിമെന്‍റ് അഥവാ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ നൽകിയേക്കാം. ഈ ലൈസൻസിന് കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് നൽകാനോ കൈമാറാനോ സബ്-ലൈസൻസ് നൽകാനോ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല.

9. ഉള്ളടക്കം: ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കവും ഉപയോക്താവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉള്ളടക്കവും

9.1 സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ട്രാന്‍സ്മിറ്റ് ചെയ്യാനോ (സ്ട്രീം വഴി പോലുള്ളവ) അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കാനോ പരിമിതികളില്ലാതെ, ഏതെങ്കിലും വാചകം, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, യൂസര്‍ വീഡിയോകൾ, സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗുകൾ, അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന മ്യൂസിക്കല്‍ സൃഷ്ടികൾ എന്നിവ അനുവദിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സംഗീത ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും ആംബിയന്റ് നോയ്‌സിൽ നിന്നും പ്രാദേശികമായി സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വീഡിയോകൾ ഉൾപ്പെടെ (മൊത്തം "ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം"). ഒന്നിലധികം ഉപയോക്താക്കൾ സൃഷ്‌ടിച്ച ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം സംയോജിപ്പിച്ച് വിഭജിക്കുന്ന മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുമായി സഹകരിച്ചുള്ള ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം ഉൾപ്പെടെ കൂടുതല്‍ ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന് സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് സൃഷ്‌ടിച്ച ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗവും എക്‌സ്‌ട്രാക്‌റ്റ് ചെയ്യാം. സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് സേവനം നൽകുന്ന സംഗീതം, ഗ്രാഫിക്സ്, സ്റ്റിക്കറുകൾ, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ഓവർലേ ചെയ്യുകയും സേവനങ്ങളിലൂടെ ഈ ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം കൈമാറുകയും ചെയ്യാം. സേവനങ്ങളിൽ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങളെയോ മൂല്യങ്ങളെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതല്ല.

9.2 സേവനങ്ങളിലൂടെയോ അനുബന്ധമായോ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതോ ട്രാന്‍സ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ പങ്കിടുന്നതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലഭ്യമാക്കുന്നതോ ആയ ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഉടമയും ഉത്തരവാദിയും നിങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞങ്ങളെയോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ ഉപദ്രവിക്കുന്നതോ സേവനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതോ ബാധകമായ ഏതെങ്കിലും നിയമം ലംഘിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആയ നടപടിയെടുക്കാൻ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെയോ വ്യക്തിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും പേറ്റന്‍റ്, ട്രേഡ്‍മാര്‍ക്ക്, വ്യാപാര രഹസ്യം, പകർപ്പവകാശം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബൗദ്ധിക അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യത എന്നിവ ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്നും അശ്ലീലമോ നിന്ദ്യമോ ആയ ഉള്ളടക്കം അടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും നിങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആക്‌സസിന്റെയും ഉപയോഗത്തിന്റെയും ഒരു ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ, ഏതെങ്കിലും ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിന് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും പകർപ്പവകാശമോ മറ്റ് ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളോ ലംഘിക്കുന്നതോ ലംഘിക്കുന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരു ഉപയോക്താവിന്റെയും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ്സ് തടയുന്നതിനും/അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ അവകാശം സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ, അറിയിപ്പോടെയോ അല്ലാതെയോ ഞങ്ങളില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ബൗദ്ധിക സ്വത്തിന്‍റെ ഉടമയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

9.3 ഏതൊരു ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കവും രഹസ്യാത്മകമല്ലാത്തതും നോണ്‍-പ്രൊപ്രൈറ്ററിയുമായി കണക്കാക്കും. രഹസ്യാത്മകമോ പ്രൊപ്രൈറ്ററിയോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം സേവനങ്ങളിലോ അതിലൂടെയോ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാന്‍സ്മിറ്റ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ സേവനങ്ങളിലൂടെ ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ആ ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങളുടേതാണെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ അത് സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിനും/ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സേവനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിന്റെ ഉടമയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ എല്ലാ അനുമതികളും ക്ലിയറൻസുകളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

9.4 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗിലും അതിലേക്കും മാത്രമാണ് അവകാശം‍, ആ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സംഗീത സൃഷ്ടികളില്‍ അല്ല എങ്കിൽ, സേവനങ്ങളില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഉടമയിൽ നിന്ന് എല്ലാ അനുമതികളും, ക്ലിയറന്‍സും ഇല്ലെങ്കിൽ, അഥവാ അതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സേവനങ്ങളിലേക്ക് ആ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് നിങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്.

സേവനത്തിൽ നിന്നോ അതിലൂടെയോ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗുകളുടെയും, അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കല്‍ വർക്കുകളുടെയും കാര്യത്തിൽ യാതൊരു അവകാശവും ലൈസൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

9.5 ഉപയോക്താക്കൾ സൃഷ്‌ടിച്ച ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പൂർണത, സത്യസന്ധത, കൃത്യത, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ്യത എന്നിവ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയോ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയോ ഉറപ്പുനൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളെ ശരിവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, കുറ്റകരമോ ഹാനികരമോ കൃത്യമല്ലാത്തതോ അനുചിതമോ ആയ അല്ലെങ്കിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തെറ്റായി ലേബൽ ചെയ്‌തതോ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചനാപരമോ ആയ പോസ്‌റ്റിംഗുകൾ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാ ഉള്ളടക്കവും അത്തരം ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

9.6 ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി മാറുന്ന, സിവിൽ ബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമമോ ചട്ടമോ ലംഘിക്കുന്നതോ നിയമവിരുദ്ധമോ അനധികൃതമോ ആയ ഏതെങ്കിലും പെരുമാറ്റം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ അതിൽ ഏർപ്പെടുകയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ പ്രചോദനം നല്‍കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്, അഥവാ അനധികൃത ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കരുത്.

9.7 നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സ്രോതസ്സായി നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃനാമം, ചിത്രം, ശബ്ദം, സാദൃശ്യം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് റോയൽറ്റി രഹിത ലൈസൻസ് നൽകുന്നു.

9.8 നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളടക്കം നൽകുന്നുവെന്നോ മറ്റുള്ളവർ നൽകുന്ന ഉള്ളടക്കം കാണുന്നുവെന്നോ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, ഈ ഉള്ളടക്കത്തിന്‍റെ കൃത്യത, പൂർണ്ണത എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിലും റിസ്ക്കിലുമാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യാനോ നിരോധിക്കാനോ നടപടി കൈക്കൊള്ളാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും വെര്‍സെയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും.

9.9 ഏതെങ്കിലും കാരണത്താലോ കാരണമില്ലാതെയോ ഞങ്ങളുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കുള്ള ആക്സസ് നീക്കം ചെയ്യാനോ അപ്രാപ്തമാക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങളില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് ഞങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനോ അപ്രാപ്‌തമാക്കാനോ ഉള്ള ചില കാരണങ്ങളിൽ ആക്ഷേപകരമായ ഉള്ളടക്കം, ഈ നിബന്ധനകളുടെയോ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെയോ ലംഘനം, അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്കോ ഹാനികരം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കസ്റ്റമൈസ്ഡ് തിരയൽ ഫലങ്ങൾ, അനുയോജ്യമായ അഡ്വൈര്‍ടൈസിംഗ്, സ്‌പാം, മാല്‍വെയർ കണ്ടെത്തൽ എന്നിവ പോലുള്ള വ്യക്തിപരമായി പ്രസക്തമായ ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഉള്ളടക്കം അയയ്‌ക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ വിശകലനം നടക്കും.

9.10 ജോഷ് ലൈവ് ഫീച്ചർ:

 1. "റിയല്‍-ടൈം" അടിസ്ഥാനത്തിൽ ("ജോഷ് ലൈവ് ഉള്ളടക്കം" അല്ലെങ്കിൽ "ലൈവ് ഉള്ളടക്കം") പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി ഓഡിയോ /അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ-വിഷ്വൽ ഉള്ളടക്കം ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോക്താക്കളെ പ്രാപ്‌തമാക്കിയേക്കാം. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ലൈവ് സ്ട്രീം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്ന "റിയല്‍-ടൈം" കാലയളവിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി മാത്രമേ ലൈവ് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാകൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ലഭ്യമാക്കിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈവ് സെഷനിൽ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പരിമിതമായ കാലയളവില്‍ ലഭ്യമാക്കിയേക്കാം. മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ലൈവ് സ്ട്രീം നടക്കുന്ന "റിയല്‍-ടൈം" കാലയളവിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ലൈവ് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കിയേക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രാരംഭ "റിയല്‍-ടൈം" (സ്റ്റോര്‍ ചെയ്തതും റെക്കോർഡ് ചെയ്തതുമായ പതിപ്പായി അത്തരം ലൈവ് ഉള്ളടക്കം ആയി) ലൈവ് ഉള്ളടക്കം സൃഷ്‌ടിച്ച ബാധകമായ ഉപയോക്താവ് അത് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതുവരെ ലൈവ് സ്ട്രീം പിന്തുടരുക. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഉള്ളടക്കം "ലൈവ്-സ്ട്രീം"/അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി അത്തരം ഉള്ളടക്കം നൽകുന്നതിനും മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുമായി അത്തരം ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പെര്‍ഫോമന്‍സ് /അല്ലെങ്കിൽ നിലവാരം സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്തം. സംശയം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, ലൈവ് ഉള്ളടക്കം "ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം", "UGC" എന്നിവയായി കണക്കാക്കും, അത്തരം നിബന്ധനകൾ ഇവിടെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല, ലൈവ് ഉള്ളടക്കം സ്ട്രീം ചെയ്യുകയും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഉപയോക്താവും ആ ഉള്ളടക്കം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന യൂസര്‍ കണ്ടന്‍റ് ലൈസന്‍സിനും, ഇവിടെയുള്ള ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിന് ബാധകമായ മറ്റെല്ലാ നിബന്ധനക, വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കും (പരിമിതികളില്ലാതെ, കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റെല്ലാ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളും വാറന്‍റികളും ഉൾപ്പെടെ) വിധേയമായിരിക്കുമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. അവസാനമായി, പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള തരം ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിന് ലഭ്യമാകുന്ന ലൈവ് ഉള്ളടക്കത്തിനുള്ള ചില ഫീച്ചറുകളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും കമ്പനി പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കാവുന്ന അധിക ഫീച്ചറുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും (ഉദാ. ഷെയറിംഗ്, കമന്‍റിംഗ്, ഇന്‍ററാക്റ്റിവിറ്റി ഫീച്ചറുകള്‍ മുതലായവ) ലൈവ് ഉള്ളടക്കത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 2. ലൈവ് ഉള്ളടക്കത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ ബാധകമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും പാലിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ലൈവ് ഉള്ളടക്കവും ആർക്കൈവ് ചെയ്‌ത ഉള്ളടക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും, ഈ നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതിന് അനുസൃതമായി, ബാധകമാകുന്ന പോലെ, യൂസര്‍ ജനറേറ്റഡ് ഉള്ളടക്കം ആകുന്നതാണ്. കൂടാതെ ആ ലൈസൻസ് (ബാധകമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലൈസൻസുകൾ ഉൾപ്പെടെ), ലൈവ് ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കാലയളവിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുകൾ, അനുമതികള്‍, നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ എന്നിവ നിലനിര്‍ത്തുമെന്നും നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് നല്‍കുകയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
 3. ഈ നിബന്ധനകൾ ഇപ്പറയുന്നവയുടെ ഉപയോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു: (i) ജോഷ് ക്യാമറ ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ്, ഈ എഗ്രിമെന്‍റിന് വിധേയമെന്ന് അനുബന്ധ ഫയലിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറുകള്‍, ടൂളുകള്‍ (മൊത്തത്തിൽ, "ജോഷ് ക്യാമറ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ"); ഒപ്പം (ii) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍, ആപ്പുകളില്‍, അല്ലെങ്കില്‍ നിബന്ധനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ രേഖാമൂലം വെര്‍സെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗ്ഗത്തില്‍ ഉപയോക്താവിന് ലഭ്യമായ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലുകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ, ജോഷ് ക്യാമറ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഡോക്യുമെന്‍റേഷനുകൾ (മൊത്തത്തില്‍, “ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ”).  ഡൗൺലോഡ് വഴിയോ വെര്‍സെയുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയോ ജോഷ് ക്യാമറ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറും ഡോക്യുമെന്‍റേഷനും (മൊത്തത്തില്‍, "ജോഷ് ക്യാമറ") ലഭ്യമാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ജോഷ് ക്യാമറ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയോ ആക്‌സസ് ചെയ്യുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന തീയതി ("പ്രാബല്യ തീയതി") മുതൽ ഈ നിബന്ധനകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്.

10. ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശവും ലൈസൻസും

10.1 നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗം, പകർപ്പവകാശം, ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക്, പേറ്റന്‍റ്, വ്യാപാര രഹസ്യം, ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അവയ്ക്ക് വിധേയമാണ്, എപ്പോഴും വിധേയമായിരിക്കും. പകർപ്പവകാശം, വ്യാപാരമുദ്ര, പേറ്റന്റ്, വ്യാപാര രഹസ്യ ഉടമസ്ഥാവകാശം, ബൗദ്ധിക സ്വത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്, നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിലൂടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്കും ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരവാദി. സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആക്‌സസിന്റെയും ഉപയോഗത്തിന്റെയും ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ, ഏതെങ്കിലും ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിന് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും പകർപ്പവകാശമോ മറ്റ് ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളോ ലംഘിക്കുന്നതോ ലംഘിക്കുന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഉപയോക്താവിന്റെയും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ്സ് അറിയിപ്പ് നല്‍കിയോ അല്ലാതെയോ തടയുന്നതിനും/അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ള  അവകാശം സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഞങ്ങളില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ ബൗദ്ധിക സ്വത്തിന്റെ ഉടമയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

10.2 ഞങ്ങളുടെ IP: പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ എല്ലാ ട്രേഡ്മാര്‍ക്കുകളും ബ്രാൻഡുകളും സേവന മുദ്രകളും വെര്‍സെയുടെ സ്വത്ത് ആണ്, അഥവാ ലൈസൻസ് ഉള്ളതാണ്. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പകർപ്പവകാശങ്ങളും ഡാറ്റാബേസുകളും വെര്‍സെയുടേതാണ്. വെര്‍സെ റിപ്പോർട്ടുകൾ, ടെക്‌സ്‌റ്റ്, ഗ്രാഫിക്‌സ്, ലോഗോകൾ, ഐക്കണുകൾ, ഇമേജുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ  പരിമിതപ്പെടാതെ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം വെര്‍സെയുടെയും, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വെര്‍സെയ്ക്ക് അവകാശവും ലൈസന്‍സും അനുവദിച്ച ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഉടമകളുടെയും പ്രത്യേക പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ആണ്, ഇന്ത്യന്‍ പകര്‍പ്പവകാശ നിയമങ്ങളാൽ അത് സംരക്ഷിതമാണ്. എല്ലാ വ്യാപാരമുദ്രകളും സേവന മുദ്രകളും വ്യാപാര നാമങ്ങളും വെര്‍സെയുടെ, അല്ലെങ്കില്‍ ആ മുദ്രകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശവും ലൈസൻസും വെര്‍സെയ്ക്ക് അനുവദിച്ച മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉടമകളുടേത് ആണ്. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അടിസ്ഥാന ടെക്നോളജിയിലോ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലോ വെര്‍സെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബിസിനസ്സ് അസോസിയേറ്റ്‌സ്, അഫിലിയേറ്റ്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ അവകാശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസുകളില്‍ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ലൈസൻസുള്ളതാണ്, നിങ്ങള്‍ക്ക് വിൽക്കുന്നതല്ല. വെര്‍സെ ഈ ലൈസൻസ് എഗ്രിമെന്റോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ നൽകിയേക്കാം. ഈ ലൈസൻസിന് കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് നൽകാനോ ട്രാന്‍സ്ഫർ ചെയ്യാനോ ഉപ-ലൈസൻസ് നൽകാനോ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമില്ല.

10.3 വെര്‍സെയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണെന്ന് പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കാത്ത ഏതൊരു ബൗദ്ധിക സ്വത്തും അവയുടെ അതാത് ഉടമകളുടെ സ്വന്തമായിരിക്കും, ഏതെങ്കിലും ലംഘനത്തിനോ അതിക്രമത്തിനോ അനധികൃത പ്രവൃത്തിക്കോ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടിയെടുക്കാൻ ഉടമകൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ബൗദ്ധിക സ്വത്തിന്റെ ഉടമയുടെ/എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ലൈസൻസിയുടെ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതം വാങ്ങാതെ, പകർപ്പവകാശമുള്ള സൃഷ്ടികൾ, വ്യാപാരമുദ്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉടമസ്ഥാവകാശ വിവരങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ, മറ്റുള്ളവരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല. ലംഘനം ഉണ്ടായാൽ, വെര്‍സെ അതിന്റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിലോ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരമോ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

10.4 നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നത് തുടരുകയും നിങ്ങൾക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനോ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യാനോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാനോ കഴിയുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ലൈസൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുക (ഒരു സ്‌ട്രീം വഴി പോലുള്ളവ) അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാചകം, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, വീഡിയോകൾ, ശബ്‌ദം എന്നിവയുൾപ്പെടെ സേവനങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക. റെക്കോർഡിംഗുകൾ. ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ച ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പകർപ്പവകാശം നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഉടമയ്‌ക്കോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, എന്നാൽ സേവനങ്ങൾ വഴി ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം കാണാനും ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും പൊരുത്തപ്പെടുത്താനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാനും സേവനങ്ങളുടെ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാനും, പൊരുത്തപ്പെടുത്താനും, പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യാനും, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യാനും ഏത് ഫോർമാറ്റിലും ഏത് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലും. ഇതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിരുപാധികമായ, റദ്ദാക്കാനാകാത്ത, എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്ത, റോയൽറ്റി രഹിത, പൂർണ്ണമായും കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്ന, ശാശ്വതമായ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലൈസൻസ് നൽകുന്നു.

10.5 ലോകമെമ്പാടുമുള്ള, റോയൽറ്റി രഹിതമായ, ശാശ്വതമായ, എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്ത, മാറ്റാനാകാത്ത, കൈമാറ്റം ചെയ്യാനാവാത്ത, അസൈൻ ചെയ്യാവുന്ന, സബ്‌ലൈസൻസബിൾ, അവകാശം, ആക്‌സസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം, ലൈസൻസ് എന്നിവ നിങ്ങൾ വെര്‍സെക്ക് അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കവും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയ ഉള്ളടക്കവും പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക, വാണിജ്യപരമായി വിനിയോഗിക്കുക, പൊതുജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക, പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുക, ലഭ്യമാക്കുക. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലോ മറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലോ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലോ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലോ അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഡിവൈസിലോ ഡിസ്‌പ്ലേ/കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാർഗങ്ങളിലോ ഉള്ള ഉള്ളടക്കത്തിൽ വെര്‍സെ ഈ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചേക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വ്യക്തമായി അനുവദനീയമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കവും മറ്റ് മെറ്റീരിയലുകളും വിവിധ മൂന്നാം കക്ഷികള്‍ക്ക് പങ്കിടുന്നതിനും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ അനുമതിയോ സമ്മതമോ ആവശ്യമില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകളും മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷി സൈറ്റുകളും സേവനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതമല്ലാതെ പാർട്ടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, യൂട്യൂബ്, ട്വിറ്റര്‍ എന്നിവയുൾപ്പെടെ, മീഡിയ ചാനലുകൾ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം. നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി ഉടമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഈ എഗ്രിമെന്‍റിനും നയങ്ങൾക്കും ബാധകമായ എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി വെര്‍സെയ്ക്ക് ഈ അവകാശങ്ങൾ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിലെ എല്ലാ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളും നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ അത്തരം ഉള്ളടക്കം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും പകർപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുമുള്ള സാധുവായ ലൈസൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്.

10.6 ഉള്ളടക്ക വിതരണം: നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെയും നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ ലഭ്യമാക്കിയ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെയും പകർപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് പുറത്തും (മൂന്നാം കക്ഷി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ/മീഡിയ വഴി) വാണിജ്യപരവും വാണിജ്യേതരവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിനും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വെര്‍സെയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ, ആഗോള, റോയൽറ്റി രഹിത, ശാശ്വതവും പരിധിയില്ലാത്തതും അനിയന്ത്രിതവുമായ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വെര്‍സെയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈസന്‍സിംഗ് അവകാശങ്ങള്‍ നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ സൃഷ്‌ടിച്ച ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങൾ (പകർപ്പവകാശം, വ്യാപാരമുദ്ര, ഡിസൈനുകൾ, പേറ്റന്‍റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ, പരിമിതമല്ലാതെ) ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

10.7 നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങളുടേതായി നിലനില്‍ക്കും, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം.

10.8 ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം അതിന്‍റെ ബിസിനസ്സ് അസോസിയേറ്റ്‌സ്, അഫിലിയേറ്റുകൾ, മൂന്നാം കക്ഷികൾ എന്നിവയ്‌ക്കും സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ആവശ്യമെന്ന് കരുതുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം വെര്‍സെയില്‍ നിക്ഷിപ്‌തമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

10.9 പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഉള്ളടക്കം പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന സൃഷ്ടികളുടെയും ഉടമ നിങ്ങളാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കാൻ ഉടമ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

11. രഹസ്യസ്വഭാവം

11.1 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോ, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോ, ആക്‌സസ് ചെയ്തോ, പ്ലാറ്റ്ഫോ വേറേതെങ്കിലും രീതിയില്‍ ഉപയോഗിച്ചോ നിങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അഥവാ വെര്‍സെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയോടും രഹസ്യാത്മക വിവരങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ, വെര്‍സെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ, ഒരു അറിയിപ്പും നല്‍കാതെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ എഗ്രിമെന്‍റ് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം, അതല്ലെങ്കില്‍ ന്യായവും നിയമാനുസൃതവുമായ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചേക്കാം.

11.2 രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് കൈമാറിയതായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, അക്കാര്യം നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ വെര്‍സെയെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

12. ഉപയോക്താവിന്റെ ബാധ്യതകൾ/നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും

പ്ലാറ്റ്‌ഫോം, പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉള്ളടക്കം, മറ്റൊരു ഉപയോക്താവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം എന്നിവ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ടൂളുകൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ, പ്രവർത്തനക്ഷമതകൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെര്‍സെ /അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ബാധകമായ മൂന്നാം കക്ഷി ഉടമയുടെ വ്യക്തമായ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതം കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യത്തിന്, ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ പരിഷ്‌ക്കരിക്കുകയോ പുനർനിർമ്മിക്കുകയോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയോ പകർത്തുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ വിൽക്കുകയോ വീണ്ടും വിൽക്കുകയോ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയോ പുനഃസംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യാനോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തില്‍ ചൂഷണം ചെയ്യാനോ പാടില്ല.

12.1 ഉപയോഗത്തിന്റെ ഒരു ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ, ഈ എഗ്രിമെന്‍റ് കൊണ്ട് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യത്തിനും പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കാണ്.

12.2 ഉള്ളടക്കം ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ച ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുള്ള ഉള്ളടക്കം ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും ഏല്‍ക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

12.3 പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഉപയോഗവും ആക്‌സസ്സും സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തലും വെര്‍സെയുടെ സേവന നിബന്ധനകൾ, സ്വകാര്യതാ നയം, കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ അംഗീകരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പ്രസ്‌തുത ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

12.4 മാത്രമല്ല, ബാധകമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും, നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പരസ്യം, മാർക്കറ്റിംഗ്, സ്വകാര്യത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തിന് ബാധകമായ മറ്റ് സ്വയം നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങള്‍ എന്നിവയും പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

12.5 ഇനിപ്പറയുന്ന ഉള്ളടക്കം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനോ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ ട്രാന്‍സ്മിറ്റ് ചെയ്യാനോ സ്റ്റോര്‍ ചെയ്യാനോ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഷെയര്‍ ചെയ്യാനോ പാടില്ല:

 1. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടേത്, അതില്‍ ഉപയോക്താവിന് അവകാശമില്ലാത്തത്;
 2. അപകീർത്തികരം, അശ്ലീലപരം, പോണോഗ്രാഫിക്, പോഡോഫിലിക്, ശാരീരികമായ സ്വകാര്യത ഉൾപ്പെടെ മറ്റൊരാളുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം, ലിംഗഭേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപമാനിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുക, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ, വംശീയമോ വര്‍ഗ്ഗീയമോ ആയ ആക്ഷേപം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൂതാട്ടം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അഥവാ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്തത്, അഥവാ വിരുദ്ധമായത്;
 3. കുട്ടികൾക്ക് ഹാനികരം;
 4. പേറ്റന്‍റ്, വ്യാപാരമുദ്ര, പകർപ്പവകാശം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉടമസ്ഥാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത്;
 5. നിലവിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമം ലംഘിക്കുന്നത്;
 6. സന്ദേശത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിലാസക്കാരനെ വഞ്ചിക്കുകയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടമായി വ്യാജമോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ, എന്നാല്‍ ന്യായമായും വസ്തുതാപരമെന്ന് തോന്നാവുന്ന ഒരു വിവരം ബോധപൂർവ്വവും മനഃപൂർവ്വവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്;
 7. മറ്റൊരു വ്യക്തിയായി ആൾമാറാട്ടം നടത്തുന്നത്;
 8. ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം, അഖണ്ഡത, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ പരമാധികാരം, വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സൗഹൃദബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ ക്രമം എന്നിവക്ക് ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യത്തിന്‍റെ അന്വേഷണം തടയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കുന്നത്;
 9. ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡ്, ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്‌സിന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനോ നശിപ്പിക്കുന്നതിനോ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഡിസൈന്‍ ചെയ്ത ഫയലോ പ്രോഗ്രാമോ അടങ്ങിയത്;
 10. ഒരു വ്യക്തിയെയോ സ്ഥാപനത്തെയോ ഏജൻസിയെയോ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി വഴിതെറ്റിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ തെറ്റായതും അവാസ്തവവുമായത്, എഴുതുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്തത്;
 11. ഏത് വിധത്തിലും, വെര്‍സെയുടെ ബിസിനസ്സ് താൽപ്പര്യങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്;
 12. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയോ തരംതാഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത, ലഭ്യത അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസബിലിറ്റി എന്നിവ തകരാറിലാക്കുന്നു;
 13. ബിസിനസ്സിന്റെ പരസ്യം, പ്രമോഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താക്കളെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു;
 14. മറ്റേതെങ്കിലും ഉപയോക്താവിൽ നിന്ന് പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്, അക്കൗണ്ട്, സെൻസിറ്റീവ് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതോ ആയ ആശയവിനിമയമോ അഭ്യർത്ഥനയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യുന്നു;
 15. പ്ലാറ്റ്‌ഫോം, അതിന്‍റെ സെർവറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബന്ധിപ്പിച്ച നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടുക
 16. ആവശ്യപ്പെടാത്തതോ അനധികൃതമായതോ ആയ പരസ്യം ചെയ്യൽ, പ്രൊമോഷണൽ മെറ്റീരിയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങളുടെ അനൗൺസ്മെന്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ പരിമിതമല്ലാതെ സ്പാം പോസ്റ്റ് അഥവാ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു; ഒപ്പം
 17. വാർത്തകൾ/ വർത്തമാനകാല ഉള്ളടക്കം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

12.6 നിങ്ങൾ ഇപ്പറയുന്ന നിരോധിത പ്രവർത്തനങ്ങളിൾ ഏർപ്പെടരുത്-

 1. ഏത് സമയത്തും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ആക്‌സസ് ചെയ്‌ത ഉള്ളടക്കം നിങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ/ സേവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിലേക്കോ അനധികൃതമായി ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതോ പകർത്തുന്നതോ തടയുന്നതിന് വെര്‍സെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക നടപടികളെ മറികടക്കരുത്.
 2. നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മാറ്റുകയോ പരിഷ്‌ക്കരിക്കുകയോ /അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായ ആവശ്യത്തിനായി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
 3. പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു വെബ് പേജിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം നിങ്ങൾ റീഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനോ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനോ പാടില്ല.
 4. പരിമിതികളില്ലാതെ, സ്‌പൈഡിംഗ് വഴിയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്‌ക്രാപ്പിംഗിലൂടെയോ നിങ്ങൾ തന്ത്രപ്രധാനമായ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയോ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളോ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളോ ശേഖരിക്കുകയോ സമാഹരിക്കുകയോ ശേഖരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
 5. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെയോ കമ്പനിയുടെയോ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുകയോ കമന്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്‌ത്, മറ്റൊരാളായി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉപയോക്താക്കളായി ആൾമാറാട്ടം ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി മാറ്റി ഒരു വ്യക്തിയുമായോ സ്ഥാപനവുമായോ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം യഥാർത്ഥമോ സാങ്കൽപ്പികമോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി പ്രതിനിധീകരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
 6. പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കുള്ള / അല്ലെങ്കില്‍ വെര്‍സെ അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള ആക്സസ് വാടകക്ക് കൊടുക്കാനോ, വില്‍ക്കാനോ, ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്യാനോ, ലീസ് ചെയ്യാനോ, വില്‍ക്കാനോ ട്രാന്‍സ്ഫർ ചെയ്യാനോ സന്നദ്ധമാകാനോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും പാസ്സ്‌വേര്‍ഡും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കവും ഉപയോഗിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷികളെ അനുവദിക്കാനോ പാടില്ല.
 7. നിങ്ങളുടെയോ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെയോ പ്രയോജനത്തിനായി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമോ അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കമോ ഉപയോഗിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ പകർത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ്, അത് പുനർനിർമ്മിക്കുകയോ, തനിപ്പകർപ്പാക്കുകയോ, പകർത്തുകയോ, വിൽക്കുകയോ, പുനര്‍വില്‍പ്പന നടത്തുകയോ, സന്ദർശിക്കുകയോ, ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാന്‍ പാടില്ല.
 8. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയെ നിങ്ങൾ അധികാരപ്പെടുത്തരുത്.
 9. ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ആകുന്നതോ സിവിൽ ബാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ ഏതെങ്കിലും നിയമമോ നിയന്ത്രണമോ ലംഘിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു പെരുമാറ്റവും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, അതിൽ ഏർപ്പെടുകയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയോ  അഭ്യർത്ഥിക്കുകയോ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്; അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ അനധികൃതമോ ആയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കരുത്; നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് ബാധകമായ എല്ലാ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങളും പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതോ സ്റ്റോര്‍ ചെയ്യുന്നതോ, ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നതോ, ട്രാന്‍സ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഹൈപ്പർലിങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉള്ളടക്കവും വിവരങ്ങളും പാലിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.
 10. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതോ ദൃശ്യമാകുന്നതോ ആയ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക്, പകർപ്പവകാശം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉടമസ്ഥാവകാശ അഥവാ നിയമപരമായ അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ മാറ്റാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ പാടില്ല, മാറ്റാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കാനും പാടില്ല. വെര്‍സെയുടെയും ഞങ്ങളുടെ അഫിലിയേറ്റുകളുടെയും മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെയും ഏതെങ്കിലും ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക്, ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉടമസ്ഥാവകാശ വിവരങ്ങൾ (ചിത്രങ്ങൾ, ഉള്ളടക്കം, സംഗീതം, ടെക്‌സ്‌റ്റ്, പേജ് ലേഔട്ട് അഥവാ ഫോം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ) ഫ്രെയിമിംഗ് ടെക്‌നിക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ പാടില്ല. വെര്‍സെയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള വ്യക്തമായ സമ്മതമില്ലാതെ വെര്‍സെയുടെ പേരോ ട്രേജ്മാര്‍ക്കുകളോ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ മെറ്റാ-ടാഗുകള്‍ അഥവാ മറ്റേതെങ്കിലും "മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ്" ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല. വെര്‍സെയുടെ രേഖാമൂലമുള്ള പ്രകടമായ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ലിങ്കിന്‍റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ വെര്‍സെ ലോഗോ, മറ്റ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഗ്രാഫിക് അഥവാ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും അനധികൃത ഉപയോഗം വെര്‍സെ അനുവദിച്ച അനുമതി അല്ലെങ്കില്‍ ലൈസൻസ് അവസാനിപ്പിക്കും.
 11. പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകൾ വഴിയല്ലാതെ ഉള്ളടക്കം സംഗ്രഹിക്കുക, പുനരുദ്ദേശ്യം നല്‍കുക, പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക, പകർത്തുക, പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, ലഭ്യമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തുക, പ്രദർശിപ്പിക്കുക, നിർവഹിക്കുക, ട്രാന്‍സ്ഫർ ചെയ്യുക, ഷെയര്‍ ചെയ്യുക, വിതരണം ചെയ്യുക, ഉപയോഗിക്കുക, ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നവക്കായി നിങ്ങൾ സ്ക്രേപ്പിംഗ് അഥവാ സമാന ടെക്നിക്കുകള്‍ പ്രയോഗിക്കരുത്.
 12. പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഒബ്‌ജക്‌റ്റ് കോഡ് പകർത്താനോ പൊരുത്തപ്പെടുത്താനോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയെ അനുവദിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്‌സ് എഞ്ചിനീയർ, റിവേഴ്‌സ് അസംബ്ൾ, ഡീകംപൈൽ, പരിഷ്‌ക്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഉറവിടമോ ഒബ്‌ജക്റ്റ് കോഡ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയോ മറികടക്കുകയോ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പകർപ്പ് സംരക്ഷണ സംവിധാനം പകർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും അവകാശ  മാനേജ്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്.
 13. മറ്റേതെങ്കിലും ഉപയോക്താവിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോ ഉപയോഗവും ആസ്വാദനവും പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്‌തതോ ആയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെയോ നെറ്റ്‌വർക്കുകളെയോ അമിതഭാരം വരുത്തുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാവുന്ന വൈറസുകൾ, വേംസ്, തകരാറുകൾ, ട്രോജൻ ഹോഴ്‌സ്, ക്യാൻസൽബോട്ടുകൾ, സ്പൈവെയർ, മലിനമാക്കുന്നതോ നശിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ മറ്റ് ഇനങ്ങൾ, ആഡ്‌വെയർ, പായ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ IP സ്പൂഫിംഗ്, വ്യാജ റൂട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ വിലാസ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഹാനികരമായ കോഡ്, ഫ്ലഡ് പിംഗുകൾ, മാല്‍വെയർ, ബോട്ട്, ടൈം ബോംബ്, വേം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഹാനികരമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷുദ്രകരമോ ആയ കമ്പോണന്‍റ് ട്രാന്‍സ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്‍ പാടില്ല.
 14. നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ഉപയോക്താവിനെ, ഏതെങ്കിലും വെര്‍സെ ജീവനക്കാരെ /അല്ലെങ്കിൽ അഫിലിയേറ്റുകളെ പിന്തുടരുകയോ, ചൂഷണം ചെയ്യുകയോ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ, ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.
 15. നിങ്ങള്‍ വെര്‍സെ നിയോഗിച്ച ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റാ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ലംഘിക്കാനോ, മറികടക്കാനോ, ലംഘിക്കാന്‍ അഥവാ മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാനോ; നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാനോ; ലോഗിൻ ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ലാത്ത ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാനോ; വെര്‍സെയുടെ സെർവർ, സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് എന്നിവയുടെ കേടുപാടുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാനോ പരിശോധിക്കാനോ ശ്രമിക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ വെര്‍സെയുടെ ഡാറ്റ സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒതന്‍റിക്കേഷന്‍ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിക്കാനോ പാടില്ല;
 16. പൊതു സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ഒഴികെ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനോ ഇന്‍ഡെക്സ് ചെയ്യുന്നതിനോ നിങ്ങൾ റോബോട്ട്, സ്പൈഡർ, ഓഫ്‌ലൈൻ റീഡറുകൾ, സൈറ്റ് തിരയൽ /അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടെടുക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിവൈസ്; പ്ലാറ്റ്‌ഫോം /അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ (ഞങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളോ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങളോ ആകട്ടെ) ആക്‌സസ് ചെയ്യാനോ വിശകലനം ചെയ്യാനോ പകർത്താനോ ഏതെങ്കിലും റോബോട്ട്, സ്പൈഡര്‍, സ്‌ക്രേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് മാർഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കരുത്.

12.7 നിങ്ങള്‍ കമ്യൂണിറ്റി മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍,   സ്വകാര്യതാ നയം എന്നിവ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണം

13. ഉറപ്പുകളും വാറന്‍റികളും

13.1 ഈ നിബന്ധനകളിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതോ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നതോ അല്ലാതെ, സേവനം "ആയിരിക്കുന്ന പോലെ" നൽകിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ വാക്യം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രതിബദ്ധതയോ കരാറുകളോ നൽകുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വാറന്റികളൊന്നും നൽകുന്നില്ല: (a) സേവനത്തിലൂടെ നൽകുന്ന ഉള്ളടക്കം; (b) സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൃത്യത, വിശ്വാസ്യത, ലഭ്യത, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവ്; അല്ലെങ്കിൽ (c) നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം സേവനത്തിൽ ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും.

13.2 പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്‌സസ് ചെയ്യാനാകുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിൽ മൂന്നാം കക്ഷികളുടേതായ മെറ്റീരിയലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അത്തരം ഉള്ളടക്കത്തിന് വെര്‍സെ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിന്ദ്യമായ, നീചമായ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആക്ഷേപാർഹമായ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാമെന്നും അത്തരം നിന്ദ്യവും അശ്ലീലവുമായ മെറ്റീരിയലുകള്‍ സ്വമേധയാ തുറന്നുകാട്ടപ്പെടാന്‍ ഇടയുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഉപയോഗം കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നേടാനും സാധിക്കും, കൂടാതെ സ്വീകർത്താവ് അത്തരം വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനോ ഹനിക്കാനോ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. വെര്‍സെ അത്തരം അനധികൃത ഉപയോഗത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിച്ച ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ ഉപയോഗത്തിന് വെര്‍സെ ഉത്തരവാദിയല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

13.3 വെര്‍സെയുടെ സുരക്ഷിതമായ സെർവറുകളിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും അനധികൃത ആക്‌സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം /അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സ്റ്റോര്‍ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും /അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ, അഴിമതി, ആക്രമണം, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കോ അതിൽ നിന്നോ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ വിരാമം, ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി, /അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പിശകുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ എന്നിവ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ബഗുകൾ, വൈറസുകൾ, ട്രോജൻ കുതിരകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ നാശനഷ്ടത്തില്‍ നിന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം മുക്തമാണെന്ന് വെര്‍സെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ഉറപ്പ് നല്‍കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

13.4 ഉപയോക്താവിന് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനാകുന്ന ഉള്ളടക്കമോ മൂന്നാം കക്ഷികൾ നൽകുന്ന ലിങ്കുകളോ വൈറസുകളോ സമാനമായ ഹാനിയോ വിനാശകരമായ സവിശേഷതകളോ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് വെര്‍സെ ഗ്യാരണ്ടികളോ സാക്ഷ്യമോ വാറന്‍റികളോ നൽകുന്നില്ല. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഗുണനിലവാരവും പെര്‍ഫോമന്‍സും ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കൃത്യതയും സമ്പൂർണ്ണതയും സംബന്ധിച്ച എല്ലാ റിസ്ക്കുകളും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

13.5 പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹൈപ്പർലിങ്ക് ചെയ്‌ത സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെയോ ഏതെങ്കിലും ബാനറിലോ മറ്റ് പരസ്യങ്ങളിലോ ഫീച്ചർ ചെയ്‌തതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നത്തിനോ സേവനത്തിനോ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നത്തിനോ സേവനത്തിനോ വെര്‍സെ വാറന്‍റി നല്‍കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ഗ്യാരന്‍റി നൽകുകയോ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, വെര്‍സെ നിങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ മൂന്നാം കക്ഷി ദാതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇടപാട് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് കക്ഷി ആകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അതിന് ഉത്തരവാദി ആകുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും മാധ്യമം വഴിയോ ഏതെങ്കിലും പരിതസ്ഥിതിയിലോ ഒരു ഉൽപ്പന്നമോ സേവനമോ വാങ്ങുന്നത് പോലെ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കുള്ള ആക്സസിന്റെയും, ഉപയോഗത്തിന്റെയും, ഹാക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് സുരക്ഷാ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം എന്നിവയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ, വ്യക്തിഗത ക്ഷതങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങൾ മികച്ച വിലയിരുത്തൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും വേണം,  ഒപ്പം വെര്‍സെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ബാധ്യത നിരാകരിക്കുന്നു.

13.6 പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഉപയോഗമോ ഫലമോ കൃത്യവും സമയബന്ധിതവും വിശ്വസനീയവും തടസ്സമില്ലാത്തതും പിശകുകള്‍ ഇല്ലാത്തതുമാണെന്ന് ഗ്യാരന്റിയോ സാക്ഷ്യമോ വാറന്റിയോ വെര്‍സെ നൽകുന്നില്ല. മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ  ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ മുഴുവന്‍ ഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഉപയോഗമോ വെര്‍സെ പരിഷ്‌ക്കരിക്കുകയോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്‌തേക്കാം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില്‍, നിങ്ങളോടോ  മറ്റേതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയോടോ വെര്‍സെയ്ക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

14. പരസ്യം, മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കം

14.1 വെര്‍സെയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലോ നിയന്ത്രണത്തിലോ അല്ലാത്ത മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് /അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആക്‌സസ് നൽകിയേക്കാം.

14.2 ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പരസ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

14.3. പ്ലാറ്റ്‌ഫോം മൂന്നാം കക്ഷി ഗെയിമുകൾ, ക്വിസുകൾ, വൈദഗ്ദ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് ആക്‌സസ് നൽകാം, അവയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാം കക്ഷി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. വെര്‍സെ ഈ മൂന്നാം കക്ഷി ഗെയിമുകളോ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളോ സ്വന്തമാക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, കൂടാതെ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനോ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനോ ഉള്ള ഒരു ബാധ്യതയും നിയന്ത്രിക്കുകയോ ഏറ്റെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

14.4 പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ടെക്സ്റ്റ്, ഗ്രാഫിക്സ്, യൂസര്‍ ഇന്‍റർഫേസുകൾ, വിഷ്വൽ ഇന്‍റർഫേസുകൾ, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, ട്രേഡ്മാര്‍ക്കുകൾ, ലോഗോകൾ, സൗണ്ടുകള്‍, മ്യൂസിക്, ആര്‍ട്ട്‍വര്‍ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, സേവനങ്ങൾ, പരസ്യങ്ങൾ /അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ പരിമിതമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കത്തിന് വെര്‍സെ ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കില്ല.

14.5 പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചോ മൂന്നാം കക്ഷി പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് പരാതികളോ ആശങ്കകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പരാതികൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മെക്കാനിസത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം വഴി നിങ്ങളുടെ പരാതികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു (ലിങ്ക് ചേർക്കുക). നിങ്ങളുടെ പരാതികള്‍ പരാതി നിവാരണ സംവിധാനത്തിനും ബാധകമായ നിയമത്തിനും അനുസൃതമായി വെര്‍സെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നിങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

14.6 പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനോ വിതരണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാണിജ്യ സംരംഭത്തിനോ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ സെർവറിലേക്കോ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കോ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലേക്കോ ഒരു തരത്തിലും ("മിററിംഗ്" ഉൾപ്പെടെ) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമോ ഉള്ളടക്കമോ പകർത്തുകയോ, പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ, അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയോ, പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ, പരസ്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ, എൻകോഡ് ചെയ്യുകയോ, വിവർത്തനം ചെയ്യുകയോ, ട്രാന്‍സ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയോ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്. എന്തെങ്കിലും ലംഘനമുണ്ടായാൽ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും നഷ്ടപരിഹാരം ക്ലെയിം ചെയ്യാനുമുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും വെര്‍സെയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുമതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും അത്തരം നടപടിയില്‍ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.

14.7 നിങ്ങൾ (1) ആ ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ എല്ലാ പകർപ്പുകളിലെയും പ്രൊപ്രൈറ്ററി നോട്ടീസ് ഭാഷ നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല, (2) നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ, വാണിജ്യേതര വിവര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം അത്തരം ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഒരു ഉടമ്പടിയിലൂടെ ഉള്ളടക്കം ഏതെങ്കിലും നെറ്റ്‌വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പകർത്തുകയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഏതെങ്കിലും മീഡിയയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, (3) അത്തരം ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നില്ല, (4) അത്തരം രേഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധിക സാക്ഷ്യമോ വാറന്‍റികളോ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, എങ്കില്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായി അനുവദനീയമായ പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

15. പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗം

15.1 ജോഷും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ മാത്രമാണെന്നും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഏതെങ്കിലും ഇടപാടുകളിൽ കക്ഷിയാകാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്നും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതനുസരിച്ച്, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന കരാർ നിങ്ങളും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ വിൽപ്പനക്കാരും / വ്യാപാരികളും തമ്മിൽ കർശനമായി നേരിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും.

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ലഭ്യമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ അഥവാ അനധികൃത ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി  ഉപയോഗിക്കരുത്;

ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഏതെങ്കിലും വഞ്ചനാപരമായ ഉപയോഗം, അത് പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ നിന്ന് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ പര്‍ച്ചേസിനുള്ള ബാധകമായ പേമെന്റ് രീതി നിങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ/ പ്രവര്‍ത്തനരാഹിത്യത്തിന്റെ ഫലമെന്ന നിലയിൽ ജോഷിന്  ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന ധനനഷ്ടം നിങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ മുൻവിധികളില്ലാതെ, ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം /അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വഞ്ചനാപരമായ ഉപയോഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാന്‍ അവകാശം ജോഷിനുണ്ട്;

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഇമേജുകളും ചിത്രപരമായ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളും പരസ്യത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മെച്ചപ്പെടുത്തിയേക്കാം;

ഉള്ളടക്കം, ഉൽപ്പന്ന വിവരണം, മറ്റ് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും; ഒപ്പം

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ വിൽപ്പനക്കാരുമായി/ വ്യാപാരികളുമായി ആണ് നിങ്ങളുടെ കരാർ, നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങള്‍  നിങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര/വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിയതാണെന്നും പുനർവിൽപ്പനയ്‌ക്കോ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയല്ലെന്നും നിങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്‌ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശ്യം പ്രസ്താവിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ അധികാരികൾക്ക് ഒരു ഡിക്ലറേഷന്‍ നടത്താനും നൽകാനും നിങ്ങൾ ജോഷിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു.

15.2 നിരോധിത ഉപയോഗങ്ങൾ: 

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിരോധിത വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യാപാരികളെ ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ജോഷ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, വാങ്ങുന്നയാൾ എന്ന നിലയിൽ, വ്യാപാരി ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തേക്കാം എന്നതിന് സാധ്യത ഇല്ലെങ്കിലും,   ഇനിപ്പറയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിലും വാങ്ങുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള അഡല്‍റ്റ് പ്രോഡക്ടുകളും പോര്‍ണോഗ്രാഫിക് (ചൈല്‍ഡ് പോര്‍ണോഗ്രഫി ഉൾപ്പെടെ) മെറ്റീരിയലുകളും (പ്രിന്‍റ്, ഓഡിയോ/ വീഡിയോ, മൾട്ടിമീഡിയ സന്ദേശങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ മുതലായവ);

 1. മദ്യം;
 2. മൃഗങ്ങളും വന്യജീവി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും - ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ജീവനുള്ള മൃഗങ്ങൾ, മൗണ്ടഡ് സ്പെസിമെനുകള്‍, ആനക്കൊമ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു;
 3. IP (ചുവടെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ) ലംഘിക്കുന്ന പുരാവസ്തുക്കൾ, വ്യാജ ചരക്കുകള്‍, സേവനങ്ങള്‍;
 4. ക്രൂഡ് ഓയില്‍;
 5. നിയമം മൂലം ഇലക്ട്രോണിക് നിരീക്ഷണ എക്വിപ്മെന്റ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു;
 6. നിരോധിത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സാധനങ്ങൾ;
 7. വംശനാശം നേരിടുന്ന ജീവിവര്‍ഗ്ഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും, ജീവനുള്ളത് അല്ലെങ്കില്‍ ചത്തത്;
 8. നിയമം കൊണ്ട് റീസെയിലില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ ഇവന്‍റ് ടിക്കറ്റുകൾ;
 9. തോക്ക്, ആയുധങ്ങള്‍, കത്തികൾ – ഉദാഹരണങ്ങളില്‍ പെപ്പര്‍ സ്പ്രേ, റെപ്ലിക്ക, സ്റ്റെന്‍ ഗണ്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു;
 10. ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങള്‍
 11. ആവശ്യമായ പെർമിറ്റുകൾ കൈവശം ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ഇനങ്ങൾ;
 12. ഗ്രേ മാര്‍ക്കറ്റ് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങൾ
 13. ഗവൺമെന്‍റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐറ്റങ്ങൾ/ എക്വിപ്മെന്‍റ് (പോലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീക്വന്‍സിയുള്ള വയർലെസ് ഉപകരണങ്ങൾ, പോലീസ്/ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവ ഉള്‍പ്പെടെ, എന്നാല്‍ പരിമിതപ്പെടാതെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യൂണിഫോം)
 14. പാസ്‌പോർട്ടുകൾ പോലുള്ള സർക്കാർ നൽകിയ രേഖകൾ;
 15. അപകടകരമായ, നിരോധിത അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിത വസ്തുക്കൾ - ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ബാറ്ററികൾ, പടക്കങ്ങൾ, റഫ്രിജറന്‍റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു;
 16. ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങള്‍, ശരീര ഭാഗങ്ങള്‍;
 17. ഏത് രൂപത്തിലുമുള്ള IP (സംഗീതം, സിനിമകൾ, പുസ്‌തകങ്ങൾ, ഡിസൈനുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ  പരിമിതപ്പെടാതെ), അതിന് വിതരണാവകാശം വ്യാപാരി കൈവശം വയ്ക്കാത്തത്;
 18. ഇൻവോയ്സുകളും രസീതുകളും (ശൂന്യവും മുൻകൂട്ടി പൂരിപ്പിച്ചതും ഉൾപ്പെടെ);
 19. ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ;
 20. ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ്;
 21. മെയിലിംഗ് ലിസ്റ്റും വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങളും;
 22. ഇന്ത്യൻ ബാഹ്യ അതിര്‍ത്തികൾ തെറ്റായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഐമാപ്പുകളും സാഹിത്യവും;

15. 3 ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി ആവശ്യമുള്ള ഔഷധങ്ങളും മരുന്നുകളും മരുന്ന് സാമഗ്രികളും;

 1. 1985-ലെ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്‌സ്‌റ്റാൻസസ് ആക്‌ട് പ്രകാരം നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നുകളും സൈക്കോട്രോപിക് പദാർത്ഥങ്ങളും;
 2. മതം, വംശം, ജാതി, ലിംഗം അല്ലെങ്കിൽ ജന്മസ്ഥലം, വര്‍ഗം, വംശീയത, സംസ്കാരം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള നിന്ദ്യമായ മെറ്റീരിയല്‍;
 3. റേഡിയോആക്ടീവ് മെറ്റീരിയൽ;
 4. ഇഴജന്തുക്കളുടെ തുകൽ;
 5. 1994-ലെ പ്രീ-കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രീ-നേറ്റൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്‌നിക്‌സ് ആക്‌ട് പ്രകാരം ലിംഗനിർണയ കിറ്റ്;
 6. സ്റ്റോക്കും സെക്യൂരിറ്റികളും;
 7. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്;
 8. റേഡിയോആക്ടീവ് മെറ്റീരിയല്‍;
 9. മോഷണ സ്വത്ത്;
 10. പുകയില;
 11. ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഉപരോധിച്ചതോ നിരോധിച്ചതോ ആയ മറ്റേതെങ്കിലും ഇനങ്ങള്‍ അഥവാ സേവനങ്ങൾ; ഒപ്പം
 12. അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് ജോഷ് കരുതുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഇനം.

16. ഉല്‍പ്പന്നങ്ങ

16.1 പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഒരു വിപണിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ("ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ") വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ (ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ), വൗച്ചറുകൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവ പരസ്യം ചെയ്യാനും പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ലഭ്യമാക്കാനും വിൽക്കാനും വിവിധ വിൽപ്പനക്കാർക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നൽകുന്നു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോക്താക്കളുടെയും വിവിധ വിൽപ്പനക്കാരുടെയും ഇടപഴകൽ സുഗമമാക്കുകയും അതിന് സാന്ദർഭികവും അനുബന്ധവുമായ മറ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും അറിയിപ്പൊന്നും നല്‍കാതെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

16.2 പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും "ആയിരിക്കുന്ന പോലെ", "ലഭ്യമായ പോലെ" എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇമേജുകൾ റഫറൻസിനായി മാത്രമുള്ളതാണ്, യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പന്നം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകാം. ഇക്കാര്യത്തിലെ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ബാധ്യതകൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിരാകരിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയതോ നേടിയതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയോ വിവരങ്ങളുടെയോ മറ്റ് മെറ്റീരിയലുകളുടെയോ ഗുണനിലവാരം നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റുമെന്നോ സേവനങ്ങളിലെ എന്തെങ്കിലും പിശകുകൾ തിരുത്തുമെന്നോ ജോഷ് ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. അതിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം വ്യാപാരികൾക്കായിരിക്കും.

16.3 ഉപയോക്താവ് ഓർഡർ ചെയ്ത പ്രകാരം അന്തിമ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഫിനിഷും രൂപവും സംബന്ധിച്ച കൃത്യതയുടെ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാരന്‍റികൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതിനാൽ നിരാകരിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയതോ നേടിയതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ, വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെറ്റീരിയല്‍ എന്നിവയുടെ ഗുണനിലവാരം ജോഷ് ശരിവയ്ക്കുകയോ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് അതാത് സെല്ലറിന്റെ മാത്രം ബാധ്യതയാണ്. അതാത് ബ്രാൻഡുകളുടെ സൈസ് ചാർട്ടുകളിലെ ഉൽപ്പന്ന വ്യത്യാസത്തിന്റെ ലഭ്യത മൂലമുണ്ടാകുന്ന പരിമിതികൾ കാരണം മര്‍ച്ചന്‍ഡൈസ് ബ്രാൻഡ്, സൈസ്, നിറം മുതലായവ പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓർഡറിന്റെ ചില വശങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

16.4 ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശത്തിനോ അധികാരപരിധിയിലോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ലഭ്യത /അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം ജോഷിൽ നിക്ഷിപ്‌തമാണ്, പക്ഷേ അത് ബാധ്യതയല്ല. ഓരോ കേസിന്റെ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ അവകാശം വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്ന വിലനിർണ്ണയത്തിന്റെ എല്ലാ വിവരണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ ഏത് സമയത്തും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. ഏത് സമയത്തും ഏത് ഉൽപ്പന്നവും നിർത്താനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഉല്‍പ്പന്നത്തിന് ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നടത്തുന്ന ഓഫറുകൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് അസാധു ആയിരിക്കും.

16.5 മറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എല്ലാ വിലകളും ചരക്ക് സേവന നികുതി ("GST"), തീരുവകള്‍, സെസുകള്‍ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ പക്കല്‍ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫീസുകളും/ചെലവുകളും/ചാർജുകളും അടയ്‌ക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. GST, തീരുവ, സെസുകൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ പരിമിതമല്ലാതെ, ബാധകമായ എല്ലാ നികുതികളും വഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

16.6 എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അറിയിപ്പ് കൂടാതെ സേവനങ്ങളും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും /അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം അഥവാ ഉള്ളടക്കം പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നിർത്താനോ ഉള്ള അവകാശം ജോഷില്‍ നിക്ഷിപ്‌തമാണ്. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ സേവനങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും പരിഷ്ക്കാരം, വില മാറ്റം, താൽക്കാലികമായി നിർത്തൽ അഥവാ അവസാനിപ്പിക്കല്‍ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയോടോ ജോഷ് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കില്ല.

17. പേമെന്‍റ്, തിരികെ നല്‍ക ">17.1 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള വിലകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവ റഫറൻസ് മുഖേന ഈ നിബന്ധനകളിൽ ചേര്‍ത്തിട്ടുമുണ്ട്. എല്ലാ വിലകളും ഇന്ത്യൻ രൂപയിലാണ്. വിലകളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും അതാത് സെല്ലര്‍ നല്‍കുന്നതാണ്, അവ ബ്രാൻഡ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെല്ലറിനും ബാധകമായ മറ്റ് നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും അനുസൃതമായി മാറിയേക്കാം. ഉപയോക്താക്കൾ ഒരു ട്രാന്‍സാകഷന്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതും പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അംഗീകരിച്ചതുമായ പേയ്‌മെന്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് സെല്ലറുമായി നിയമപരമായി ബാധ്യതയുള്ളതും നടപ്പിലാക്കാവുന്നതുമായ ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ ഏല്‍ക്കുന്നു.

17.2 പേയ്മെന്റും ഡെലിവറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സെല്ലറും അത് വാങ്ങുന്ന ഉപയോക്താവും തമ്മിൽ ഉറപ്പിച്ച കരാർ ബന്ധത്തിന് അനുസൃതമാണ്, അത് വാങ്ങുന്ന ഉപയോക്താവും, പ്ലാറ്റ്ഫോം നല്‍കുന്ന പേയ്‌മെന്റ് സൗകര്യവും, ഉപയോക്താവ് നടത്തുന്ന പര്‍ച്ചേസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താവും, ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സെല്ലറും പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം.

17.3 ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ റിട്ടേണും എക്സ്ചേഞ്ചും നിങ്ങളും സെല്ലറും തമ്മിലുള്ളതാണ്. സെല്ലര്‍ വികലമായതും തെറ്റായി വിതരണം ചെയ്തതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് സെല്ലറിന്റെ റിട്ടേൺ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് നയം ബാധകമായിരിക്കും. വികലമായതും തെറ്റായി വിതരണം ചെയ്തതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ജോഷ് നിങ്ങളോടോ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയോടോ ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കില്ല.

17.4 പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒരു ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാര്‍ട്ണര്‍ വഴിയോ സെല്ലര്‍ തന്നെയോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊറിയർ സേവനങ്ങൾ വഴി ഉപയോക്താവിന് കൈമാറും. ബാധകമായ എല്ലാ ഡെലിവറികളും മികച്ച പ്രയത്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തേണ്ടത്, വിൽപ്പനക്കാരൻ അറിയിച്ച തീയതികളിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാലതാമസം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലെയിമുകള്‍ അഥവാ ബാധ്യതകള്‍ നിരാകരിക്കുന്നു.

17.5 ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഡെലിവറിയിലെ എന്തെങ്കിലും കാലതാമസത്തിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം/ജോഷ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല. ലോജിസ്റ്റിക്സ് പങ്കാളി തെറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ട്രാൻസിറ്റിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിനുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കില്ല.

18. സ്വകാര്യത

പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആക്‌സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍/ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ വെര്‍സെ നിങ്ങളുടെ ചില സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും ശേഖരിച്ചേക്കാം. ശേഖരിക്കുന്ന അത്തരം വിവരങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെ മാത്രം പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. വെര്‍സെ ശേഖരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങളും വെര്‍സെയുടെ ബിസിനസ്സ് അസോസിയേറ്റുകളുമായും (പങ്കാളികൾ, പരസ്യദാതാക്കൾ, കരാറുകാർ തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ പരിമിതപ്പെടാതെ) അഫിലിയേറ്റുകളുമായും പങ്കിടുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തേക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെര്‍സെയുടെ സ്വകാര്യതാ നയം വായിക്കാം: സ്വകാര്യതാ നയം (സ്വകാര്യതാ നയം  പേജിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്)

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയുടെ സംരക്ഷണം ഞങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്, അതിനാൽ 2000 ലെ വിവരസാങ്കേതിക നിയമത്തിന്റെയും അതിന് കീഴിലുള്ള ചട്ടങ്ങളുടെയും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ സംരക്ഷണത്തിന്‍റെയും സുരക്ഷാ നടപടികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്വകാര്യതാ നയം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

19. ഇന്‍ഡംനിറ്റി

ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതു വഴി പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ സാന്ദര്‍ഭികമായോ ഫലമായോ ഉളവാകുന്ന

അറ്റോർണി ഫീസും ചെലവുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നഷ്ടങ്ങൾ, ബാധ്യതകൾ, ചെലവുകൾ, വ്യയങ്ങള്‍ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വെര്‍സെയെയും അതിന്റെ അഫിലിയേറ്റുകൾ, അവരുടെ ഓഫീസർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ, ജീവനക്കാർ എന്നിവരെയും ബാധ്യതാമുക്തം ആക്കുമെന്നും, ന്യായീകരിക്കുമെന്നും, നിര്‍ദോഷമാക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുന്നു. ന്യായമായ പരിശ്രമം നടത്തുമെങ്കിലും, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ നിങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വെര്‍സെ ഉത്തരവാദിത്തമോ നിയന്ത്രണമോ ഏല്‍ക്കുന്നതല്ല.

20. ബാധ്യത ഇല്ല

ബാധകമായ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി പരിധിയിൽ, പ്രത്യക്ഷമായോ, പരോക്ഷമായോ, സാന്ദര്‍ഭികമായോ, ശിക്ഷാപരമായോ, പ്രത്യേകമായോ, അനന്തരഫലമായോ ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടം എന്നിവയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കില്‍ ലാഭത്തിന്റെ നഷ്ടത്തിന്, രഹസ്യാത്മകമോ അല്ലാത്തതോ ആയ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്, ബിസിനസ് തടസ്സത്തിന്, വ്യക്തിപരമായ ക്ഷതങ്ങള്‍ക്ക്, സ്വകാര്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നിന്, ഉത്തമവിശ്വാസമോ ന്യായമായ പരിചരണമോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കര്‍ത്തവ്യ നിര്‍വ്വഹണത്തിലെ വീഴ്ച്ചക്ക്, അവഗണനക്ക്, പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഉപയോഗവുമായോ ഉപയോഗിക്കാത്തതുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ ഉളവാകുന്ന ധനപരമോ അല്ലാത്തതോ ആയ നഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക്, അല്ലെങ്കില്‍ വെര്‍സെയുടെയോ അതിന്റെ അഫിലിയേറ്റുകളുടെയോ നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറമുള്ള ദൈവിക പ്രവൃത്തിയില്‍ നിന്ന് അഥവാ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നോ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും വെര്‍സെയോ അതിന്റെ അഫിലിയേറ്റുകളോ ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നതല്ല.

ഉപയോക്താവ് നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റയുടെ കാര്യത്തില്‍, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഉപയോഗവുമായോ ഉപയോഗിക്കാത്തതുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ ഉളവാകുന്ന, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മൂന്നാം കക്ഷി അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് വെഴ്‌സെയോ  അതിന്റെ അഫിലിയേറ്റുകളോ ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നതല്ല.

ഒരു സാഹചര്യത്തിലും, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ക്ലെയിമുകൾക്കുമുള്ള വെര്‍സെയുടെ മൊത്തം ബാധ്യത ₹5000/- ല്‍ (അയ്യായിരം രൂപ മാത്രം) കവിയുന്നതല്ല. ബാധ്യതയുടെ ഈ പരിമിതി നിങ്ങളും വെര്‍സെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്, വെര്‍സെയോട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അഫിലിയേറ്റുകളോട് അത്തരം നഷ്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പ്രതിവിധികള്‍ അനിവാര്യ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റിയില്ലെങ്കിലും, ബാധ്യതയുടെ എല്ലാ ക്ലെയിമുകൾക്കും (ഉദാ. വാറന്‍റി, ടോർട്ട്, അശ്രദ്ധ, കരാർ, നിയമം) ബാധകമാകുന്നതാണ്.

21. വിഛേദനക്ഷമത

ഈ കരാറിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ അസാധുവാകുകയോ നിയമവിരുദ്ധമാവുകയോ നടപ്പാക്കാനാകില്ലെന്ന് വിധിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ഈ വ്യവസ്ഥ ഈ കരാറിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയതായി കണക്കാക്കും, ഈ കരാറിലെ ശേഷിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളെ, സാധിക്കുന്നിടത്തോളം, വേർപെടുത്തല്‍ ബാധിക്കില്ല.

22. ഒഴിവാക്കല്‍

ഈ എഗ്രിമെന്റിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വെര്‍സെ പരാജയപ്പെടുന്നത്, അതിന്‍റെ അവകാശം, അധികാരം, പ്രത്യേകാവകാശം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവിധി ഒഴിവാക്കല്‍ ആയി കണക്കാക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മുമ്പുള്ളതോ തുടർന്നുള്ളതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ലംഘനത്തിന്‍റെ ഒഴിവാക്കൽ ആയി കണക്കാക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും അവകാശത്തിന്‍റെയോ പ്രത്യേകാവകാശത്തിന്റെയോ പ്രതിവിധിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ ഭാഗികമോ ആയ പ്രയോഗം, ഈ കരാറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അത്തരം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അവകാശം, അധികാരം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവിധി എന്നിവയുടെ മറ്റേതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള വിനിയോഗത്തെ തടയും, അവയെല്ലാം പലതും സഞ്ചിതവുമാണ്, അവ പരസ്പരം അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിലോ ഇക്വിറ്റിയിലോ വെര്‍സെയ്ക്ക് ലഭ്യമായ മറ്റ് അവകാശങ്ങളോ പരിഹാരങ്ങളോ  ഒഴികെയുള്ളവയല്ല.

23. അവിചാരിത സംഭവങ്ങളും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ നടപടിയും

ഈ സേവന നിബന്ധനകളുടെയോ മറ്റ് നയങ്ങളുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിന്റെ നിര്‍വ്വഹണം അതിന്റെ അഫിലിയേറ്റുകളും അവിചാരിത സംഭവങ്ങളുടെ (ദൈവിക നടപടി, പൊതു ശത്രു, പകർച്ചവ്യാധി, മഹാമാരി, കലാപം, ആക്രമണം, കലാപം,  തീവ്രവാദ ആക്രമണം, തീ, വെള്ളപ്പൊക്കം, യുദ്ധം, ചുഴലിക്കാറ്റ്, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും നിയന്ത്രണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യോഗ്യതയുള്ള നിയമപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഉത്തരവ്), അല്ലെങ്കിൽ വെര്‍സെയുടെ ന്യായമായ നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ പ്രവൃത്തി വെർസെയുടെ നിയന്ത്രണം ഹാക്കിംഗ്, ഡാറ്റ മോഷണം, ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള അനധികൃത ആക്‌സസ്, ആൾമാറാട്ടം, വഞ്ചന, തെറ്റായി പ്രതിനിധീകരിക്കൽ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതമല്ല.

24. ഈ എഗ്രിമെന്റിന്റെ പരിഷ്ക്കരണം

ഈ എഗ്രിമെന്റിന്റെ /അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം യഥാകാലം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ താൽക്കാലികമായി നിർത്താനോ ഉള്ള അവകാശം വെര്‍സെയിൽ നിക്ഷിപ്‌തമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ സമ്മതിക്കുകയും ഏല്‍ക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം പുതുക്കിയ എഗ്രിമെന്റ് /അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യതാ നയം അത്തരം അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. കരാറിലെ ഏതെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളോട് നിങ്ങൾ വിയോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതോ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം. കരാറിലെയും / അല്ലെങ്കിൽ നയങ്ങളിലെയും (സ്വകാര്യതാ നയം, കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്, മാറ്റങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യതയും അംഗീകാരവും സൂചിപ്പിക്കും, പുതുക്കിയ എഗ്രിമെന്‍റ് /അല്ലെങ്കിൽ നയങ്ങള്‍ ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ഏല്‍ക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

25. നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമം

25.1 ഈ എഗ്രിമെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്ത് നിലവില്‍ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും, ഈ എഗ്രിമെന്‍റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ബാംഗ്ലൂരിലെ കോടതികൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രത്യേകം നിയമാധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുക.

25.2 ഈ എഗ്രിമെന്റിന് കീഴിലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തർക്കങ്ങളും ഒരു ഏക ആര്‍ബിട്രേറ്ററിന് മുമ്പാകെ മധ്യസ്ഥതക്ക് വിടാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് കൺസിലിയേഷൻ ആക്ട്, 1996 ("ആക്ട്") പ്രകാരം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഏക ആര്‍ബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നതിൽ കക്ഷികൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ഏക ആര്‍ബിട്രേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നതിനായി കക്ഷികൾ നിയമപ്രകാരം യോഗ്യതയുള്ള കോടതിയെ സമീപിക്കും. ആർബിട്രേഷൻ നടപടികൾ ആക്ടിനും അതിനടിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് നടത്തേണ്ടത്, ആർബിട്രേഷന്റെ സ്ഥലം/ആസ്ഥാനം ബാംഗ്ലൂർ ആയിരിക്കും. ആർബിട്രേഷൻ നടപടികൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നടത്തുക.

26. നോട്ടീസ്

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിനോ പരസ്യങ്ങൾക്കോ വെര്‍സെ ഉത്തരവാദിയല്ലെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാം കക്ഷി അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്/അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ക്രിയമാക്കുന്നതിന് /അല്ലെങ്കിൽ വെര്‍സെയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ  ബൗദ്ധിക സ്വത്തോ മറ്റ് അവകാശങ്ങളോ ലംഘിച്ചേക്കാവുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉള്ള അവകാശം, അതിന്റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ, വെര്‍സെയിൽ നിക്ഷിപ്‌തമാണ്.

27. പരാതി നിവാരണ സംവിധാനം

പരാതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വെര്‍സെ ഇപ്പറയുന്ന സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്:

സേവന നിബന്ധനകൾ, സ്വകാര്യതാ നയം, കമ്മ്യൂണിറ്റി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികളും ആശങ്കകളും "റെസിഡന്‍റ് ഗ്രീവൻസ് ഓഫീസര്‍" നാണ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. grievance.officer@myjosh.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വഴിയോ താഴെയുള്ള 26 ൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്ന തപാൽ മുഖേനയോ റസിഡന്‍റ് ഗ്രീവൻസ് ഓഫീസറെ ബന്ധപ്പെടാം. പരാതി തീർപ്പാക്കുന്നതിന് വെര്‍സെയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ പരാതിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകണം.

ഡാറ്റ സുരക്ഷ, സ്വകാര്യത, മറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗ സംശയങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ വെര്‍സെയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രീവൻസ് ഓഫീസർ ഉണ്ട്.

നിങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടാം

സ്കോപ്പ്

പേര്/ ടൈറ്റില്‍

ഇമെയില്‍ ഐഡി

പരാതി നിവാരണത്തിന്

ഗ്രീവന്‍സ് ഓഫീസര്‍ ശ്രീ നാഗരാജ്

grievance.officer@myjosh.in

ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏകോപനത്തിന്

നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍    ശ്രീ സുനില്‍ കുമാര്‍ ഡി

nodal.officer@myjosh.in

റഗുലേറ്ററി പാലനത്തിന്

കംപ്ലയന്‍സ് ഓഫീസര്‍

compliance.officer@myjosh.in

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യം എന്നിവയില്‍ ആവലാതിയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിനും അത്തരം ഉള്ളടക്കത്തിനോ പരസ്യത്തിനോ എതിരെ പരാതി നൽകാം. ബാധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ/ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിയമപരമായ അവകാശി, ഏജന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിഭാഷകനും അത്തരം ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ പരാതി ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഉള്ളടക്കത്തിലോ പരസ്യത്തിലോ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷേപിക്കാത്തതോ ആയ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക്/സ്ഥാപനത്തിന് ഉള്ളടക്കത്തിനോ പരസ്യത്തിനോ എതിരെ സാധുവായ പരാതി ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെട്ട കക്ഷിയുടെ ഏജന്‍റോ അഭിഭാഷകനോ ആണെങ്കിൽ, ഡോക്യുമെന്‍ററി പ്രൂഫ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

28. പരാതിയും പരിഹാര പ്രക്രിയയും

28.1 ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെ പരാതി സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്:

 • പരാതി സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിൽ നങ്ങളുടെ താല്‍പ്പര്യം
 • പരാതിയുടെ സ്വഭാവം
 • പരാതി സമര്‍പ്പിച്ച ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ/ പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ (ശീർഷകം/ പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി/ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്)
 • ഉള്ളടക്കം/ പരസ്യം എന്നിവയുമായി ബാധിക്കപ്പെട്ട കക്ഷിയുടെ ബന്ധം
 • പരാതിക്ക് എങ്ങനെ ഇടയായി എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വസ്തുതകൾ
 • നിങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രതിവിധികൾ
 • പരാതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (പരാതിയുടെ വിവരണം)
 • പരാതി ഫയൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (നിങ്ങൾ)
 • ബാധിക്കപ്പെട്ട കക്ഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍
 • ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍
 • ഡോക്യുമെന്ററി പ്രൂഫ്, ബാധകമെങ്കില്‍

വെര്‍സെയ്ക്കുള്ള എല്ലാ അറിയിപ്പുകളും രേഖാമൂലമുള്ളതായിരിക്കും, വ്യക്തിപരമായി ഡെലിവർ ചെയ്യുകയോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാൽ വഴി അയയ്ക്കുകയോ, റിട്ടേൺ രസീത് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് ഫാക്‌സ്  ചെയ്യുകയോ ഈ ഇമെയിൽ ഐഡി: grievance.officer@myjosh.in ലേക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അത് കൃത്യമായി നൽകും.

വെര്‍സെ ഇന്നൊവേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

11th ഫ്ലോര്‍, വിംഗ് E, ഹെലിയോസ് ബിസിനസ് പാര്‍ക്ക്,

ഔട്ടര്‍ റിംഗ് റോഡ്, കടുബീസനഹള്ളി,

ബെംഗളൂരു -560103, കര്‍ണാടക, ഇന്ത്യ

grievance.officer@myjosh.in

26.2 പരിഹാര പ്രക്രിയ

വെര്‍സെ ഇന്നൊവേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ("വെര്‍സെ") നടത്തുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അവകാശങ്ങളും വെര്‍സെയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപയോക്താവ് സൃഷ്ടിച്ച ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതോ ട്രാന്‍സ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ആയ മറ്റേതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരായ ഏതെങ്കിലും പരാതിയോ പരാതിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യൽ, അന്വേഷണം, പരിഹരിക്കൽ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരാതി ഫയൽ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിനോ പരസ്യത്തിനോ എതിരെ എങ്ങനെ പരാതി ഫയൽ ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ പരാതി വെര്‍സെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും, ഉള്ളടക്കവുമായി അഥവ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കാണിക്കുന്ന പരസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പരാതി ഫയൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ (“നിങ്ങൾ”) മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.  ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി, വെര്‍സെയെ കുറിച്ചുള്ള ഏതൊരു റഫറൻസിലും അതിന്‍റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മാതൃ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ ഇമെയിൽ  grievance.officer@myjosh.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ "പരിഹാര അഭ്യർത്ഥന" എന്ന വിഷയത്തിൽ അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിപ്പറയുന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് തപാൽ മുഖേന പരാതികളും അറിയിപ്പുകളും അയക്കാം:

ശ്രീ നാഗരാജ്

ഗ്രീവന്‍സ് ഓഫീസര്‍

വെര്‍സെ ഇന്നൊവേഷന്‍ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

11th ഫ്ലോര്‍, വിംഗ് E, ഹെലിയോസ് ബിസിനസ്സ് പാര്‍ക്ക്,

ഔട്ടര്‍ റിംഗ് റോഡ്, കടുബീസനഹള്ളി,

ബെംഗളൂരി -560103, കര്‍ണാടക, ഇന്ത്യ

ഗ്രീവന്‍സ് മെക്കാനിസം:

ഉപയോക്താവ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കംപ്ലൈന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിന് താഴെയുള്ള വിലാസത്തിൽ ഇമെയിൽ വഴി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പാലിക്കുന്നവര്‍ ഇനിപ്പറയുന്നവ നൽകണം: (i) ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്നുള്ള പ്രസക്തമായ അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ യൂസര്‍നെയിം (ii) പ്രത്യേക ഉള്ളടക്കം/വീഡിയോ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്ത url അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്, (iii) പരിഹാര അഭ്യർത്ഥനയുടെ കാരണം

ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി ആക്‌ട് 2000, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി (ഇന്‍റർമീഡിയറി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എത്തിക്‌സ് കോഡും) റൂൾസ്, 2021-ന്‍റെ കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, ഗ്രീവന്‍സ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ കോൺടാക്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പറയുന്നതാണ്:

ശ്രീ നാഗരാജ്

ഇമെയില്‍: grievance.officer@myjosh.in 

പരാതി ഫോം, ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് വഴി നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന എല്ലാ പരാതികളും ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി അന്വേഷിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. വെര്‍സെക്ക് എതിരെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന/ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിന് എതിരെ ഉള്ള നിയമപരമായ അറിയിപ്പോ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമ നടപടിയോ ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമല്ല.

ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി, ഉള്ളടക്കം എന്നാൽ എല്ലാത്തരം, വാർത്തകൾ, വീഡിയോകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ഉപയോക്താക്കൾ സൃഷ്ടിച്ച ഉള്ളടക്കം, സ്പോൺസർ ചെയ്‌ത ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിലോ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചതോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതോ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതോ ആയ മറ്റേതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം എന്നാണ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി, 'പരസ്യം' എന്നാൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിലോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും എൻഡോധസ്മെന്റ്, പരസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷണൽ മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം വെര്‍സെയില്‍ നിക്ഷിപ്‌തമാണ്, അതിനാൽ, വെര്‍സെയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിനോ പരസ്യത്തിനോ എതിരെ എന്തെങ്കിലും പരാതി ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനും/അയയ്‌ക്കുന്നതിനും മുമ്പായി ഓരോ തവണയും ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ആര്‍ക്കാണ് പരാതി ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നത്? 

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യം എന്നിവയാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും/സ്ഥാപനത്തിനും അത്തരം ഉള്ളടക്കത്തിനോ പരസ്യത്തിനോ എതിരെ പരാതി നൽകാം. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ/സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ നിയമപരമായ അവകാശി, ഏജന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിഭാഷകനും അത്തരം ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ . പരാതി ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഉള്ളടക്കത്തിലോ പരസ്യത്തിലോ താൽപ്പര്യമില്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷേപിക്കാത്തതോ ആയ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക്/സ്ഥാപനത്തിന് ഉള്ളടക്കത്തിനോ പരസ്യത്തിനോ എതിരെ സാധുവായ പരാതി ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

നിങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെട്ട കക്ഷിയുടെ ഏജന്‍റോ അഭിഭാഷകനോ ആണെങ്കിൽ, ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി പ്രൂഫ്  സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പരാതിയിൽ എന്ത് വിവരങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത്?

ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെ പരാതി സമർപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ,  ഇപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്:

 • പരാതി സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ  നങ്ങളുടെ താല്‍പ്പര്യം
 • പരാതിയുടെ സ്വഭാവം
 • പരാതി സമര്‍പ്പിച്ച ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ/ പരസ്യത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ (ശീർഷകം/ പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി/ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കുള്ള ലിങ്ക്)
 • ഉള്ളടക്കം/പരസ്യം എന്നിവയുമായി ബാധിക്കപ്പെട്ട കക്ഷിയുടെ ബന്ധം
 • പരാതിക്ക് എങ്ങനെ ഇടയായി എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വസ്തുതകൾ
 • നിങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രതിവിധികൾ
 • പരാതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (പരാതിയുടെ വിവരണം)
 •  പരാതി ഫയൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (നിങ്ങൾ)
 • ബാധിക്കപ്പെട്ട കക്ഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍
 • ഡോക്യുമെന്ററി പ്രൂഫ്, ബാധകമെങ്കില്‍

പരാതി ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഫോം വഴി ആയാലും ഇമെയിൽ വഴി ആയാലും, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും പരാതിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പരാതിയിൽ ആവശ്യമായ ഏതെങ്കിലും വിവരം വിട്ടുപോയാൽ, പരാതി അപൂർണ്ണമായി കണക്കാക്കും, പരാതിയുടെ കാര്യത്തില്‍ വെര്‍സെ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ പരിഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല.

'പരാതിയുടെ സ്വഭാവം' എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് അത് പ്രസക്തമാണ്?

പരാതിയുടെ വിഷയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമ വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരാതിയെ തരംതിരിക്കാൻ 'പരാതിയുടെ സ്വഭാവം' സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വെര്‍സെയെ സഹായിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിനോ പരസ്യത്തിനോ എതിരായ നിങ്ങളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പരാതിയുടെ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ വെര്‍സെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫോമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓരോ കാറ്റഗറിയുടെയും സംക്ഷിപ്ത വിവരണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

പകർപ്പവകാശ ലംഘനം: ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം/പരസ്യം പകർപ്പവകാശം, പ്രകടനം നടത്തുന്നയാളുടെ അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പീഡിത കക്ഷിയുടെ പരസ്യ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു. ബാധിക്കപ്പെട്ട കക്ഷിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ച/ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉള്ളടക്കം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് ലംഘനം: ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം/പരസ്യം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കക്ഷിയുടെ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള  ഏതെങ്കിലും വാക്കോ ലോഗോയോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രാതിനിധ്യമോ നിയമവിരുദ്ധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു/പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

സ്വകാര്യതയിലെ കടന്നുകയറ്റം: ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം/പരസ്യം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ, ചിത്രം, ടെക്‌സ്‌റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ സ്വകാര്യതാ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന സ്വകാര്യമായ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

അപകീർത്തി: ഏതൊരു ഉള്ളടക്കത്തിലും/പരസ്യത്തിലും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ 1) പീഡിത കക്ഷിയുടെ പ്രശസ്തി അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ പ്രതിച്ഛായക്ക് ഹാനികരം അല്ലെങ്കിൽ 2) അല്ലാത്തപക്ഷം, ബാധിക്കപ്പെട്ട കക്ഷിയെ പൊതുവെ ആളുകൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.

വ്യാജം/തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്: ഏതൊരു ഉള്ളടക്കവും/പരസ്യവും വ്യാജമോ അപൂർണ്ണമോ ആണ്, തെറ്റായ എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നതിലേക്ക് ആളുകളെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തെയോ സംഭവത്തെയോ വസ്തുവിനെയോ കുറിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തെറ്റായി മാറ്റുന്നു.

അശ്ലീലമായ/ അപകീർത്തികരമായ ഉള്ളടക്കം: ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം/പരസ്യം എന്നിവയിൽ അറപ്പുളവാക്കുന്ന, മാന്യതക്ക് നിരക്കാത്ത, അന്തസ്സില്ലാത്ത, അശ്ലീലമായ, അധാർമികമായ, കാണുന്നയാളുടെ മനസ്സിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനോ ദുഷിപ്പിക്കാനോ സാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ചിത്രം, ടെക്‌സ്‌റ്റ്, വീഡിയോ, ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രതിനിധാനം എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഉള്ളടക്കം മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നു, അക്രമം ഇളക്കിവിടുന്നു: ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്ക പരസ്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ചിത്രമോ വാചകമോ മറ്റേതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കമോ മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങളെയോ അക്രമത്തിനിരയായ കക്ഷിയുടെ വികാരങ്ങളെയോ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതോ ആളുകൾക്കിടയിൽ അക്രമാസക്തമായ പെരുമാറ്റം നേരിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതോ ഇളക്കിവിടുന്നതോ ആണ്. വിദ്വേഷ പ്രസംഗം, സർക്കാരിനെതിരെയോ ഏതെങ്കിലും മതത്തിനോ മത സംഘടനയ്‌ക്കോ എതിരെ കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം/പരസ്യം എന്നിവയും ഈ വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.

ഈ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും പുറമെ, പരാതി ഫോമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന "അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധം" എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഒരു ഓപ്പണ്‍ കാറ്റഗറിയുണ്ട്. പരാതിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്‌നം മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാറ്റഗറിക്ക് കീഴിലല്ലെങ്കിൽ, പരാതിയുടെ സ്വഭാവമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നം സംക്ഷിപ്തമായി പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യാം.

നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റഗരികളില്‍ ഒന്ന് മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നത്. പരാതി മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം കാറ്റഗറികള്‍ക്ക് കീഴിലാണെങ്കിൽ, പരാതിയുടെ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേകം പരാതി ഉന്നയിക്കുകയും പരാതി തെളിയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം വസ്തുതകളുടെയും പരാതിയുടെയും പ്രത്യേക വിവരണം നൽകുകയും ചെയ്യാം. ഒരൊറ്റ ഉള്ളടക്കം/പരസ്യം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പരാതി ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന് അതേ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പരാതികളിലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ എല്ലാ പരാതികളുടെയും പരാതി ഐഡി പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പരാതിയോടൊപ്പം എന്ത് ഡോക്യുമെന്‍ററി തെളിവുകൾ ആണ് വേണ്ടത്?

പരാതിയുടെയും ആവലാതിയുടെയും സ്വഭാവമനുസരിച്ച്, ഡോക്യുമെന്ററി തെളിവുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം. പരാതിയുടെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവത്തിന് പ്രസക്തമായേക്കാവുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി തെളിവിന്റെ ചില ചിത്രീകരണങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

പകർപ്പവകാശ ലംഘനം: ബാധിക്കപ്പെട്ട കക്ഷിയുടെ അവകാശങ്ങളുടെ പ്രൂഫും ലംഘനത്തിന്റെ പ്രൂഫും.

ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് ലംഘനം: ട്രേഡ്മാര്‍ക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ലംഘനത്തിന്റെ പ്രൂഫ്.

സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനം: ഉള്ളടക്കമോ പരസ്യമോ സ്വകാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യത അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതോ ആണെന്നതിന്റെ പ്രൂഫ്.

നിങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെട്ടോ കക്ഷിയുടെ ഏജന്‍റോ അറ്റോർണിയോ ആണെങ്കിൽ, പരാതി നൽകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസേഷന്‍ ലെറ്റർ നിങ്ങൾ പരാതിയ്‌ക്കൊപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

പരാതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അപൂർണ്ണമോ അസത്യമോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

നിയമം പാലിക്കുന്ന സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിനോ പരസ്യത്തിനോ എതിരായി ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പരാതിയും വെര്‍സെ പരിഗണിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ വെര്‍സെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്തുമെങ്കിലും, പരാതി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വിവരങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ഉറവിടം പരാതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ആയിരിക്കും. പരാതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പരാതിയുടെ സ്വഭാവം, പ്രശ്‌നത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കം/പരസ്യം ലംഘിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ/നിയമങ്ങൾ, വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കക്ഷികൾ, പരാതിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ വെര്‍സെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

പരാതി പരിഹരിക്കാൻ വെര്‍സെ  എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുക?

ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട്, 2000 ന് കീഴിൽ കേവലം ഒരു സാങ്കേതിക ദാതാവും ഒരു മധ്യവര്‍ത്തിയും എന്ന നിലയിൽ, ഇപ്പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്ന് ഉള്ളടക്കമോ പരസ്യമോ നീക്കംചെയ്യാൻ വെര്‍സെ ബാധ്യസ്ഥമാണ്, 1) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഉള്ളടക്കമോ പരസ്യമോ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വ്യക്തമായി സമര്‍ത്ഥിക്കുന്ന പരാതി ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും സഹിതം ലഭിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ 2) നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള ഉചിതമായ അധികാരിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്നു.

നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി, നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താനും പരാതി പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും വെര്‍സെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയേക്കാം.

2000-ലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (മധ്യവര്‍ത്തി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ) റൂൾസ്, 2011, കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് വെര്‍സെ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിനോ പരസ്യത്തിനോ എതിരായ പരാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതും പരിഹരിക്കുന്നതും. പരാതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതിലും അപ്പുറം വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ  നിയമപ്രകാരം വെര്‍സെയ്ക്ക് ബാധ്യത നൽകുന്നില്ല, കൂടാതെ VerSe നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണമോ നടപടിയോ അതിന്‍റെ വിവേചനാധികാരത്തിലാണ്, വെര്‍സെയ്ക്ക് നിങ്ങളോടോ മറുകക്ഷിയോടോ ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഉള്ളടക്കം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വെര്‍സെ ഉത്തരവാദിയാണോ?

ഇല്ല, വെര്‍സെ ഒരു മധ്യവര്‍ത്തി മാത്രമാണ്, ഇത് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്തിമ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉള്ളടക്കം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വിവിധ മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്ക ദാതാക്കൾക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നൽകുന്നു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കമോ പരസ്യമോ എഴുതുന്നതിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലോ വെര്‍സെ ഒട്ടും ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട്, 2000 ലെ സെക്ഷൻ 79 അനുസരിച്ച്, പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിനോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിനോ വെര്‍സെ ഉത്തരവാദിയല്ല. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  ഉള്ളടക്കത്തോടുള്ള വെര്‍സെയുടെ ബാധ്യത, ഇപ്പറയുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്ന് ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 1) മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യായും വ്യക്തമായും സമര്‍ത്ഥിക്കുന്ന, തെളിവ് സഹിതം പരാതി ലഭിക്കുന്നു 2) നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള ഉചിതമായ അധികാരിയിൽ നിന്ന് അത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നു.

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം രചിക്കുന്നതിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലോ വെര്‍സെ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിനോ അതിന്റെ ഭാഗത്തിനോ ഏതെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങളോ ചെലവുകളോ നൽകുന്നതിന് അത് ബാധ്യസ്ഥമല്ല. ഒരു മധ്യവര്‍ത്തി എന്ന നിലയിൽ, ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ അവകാശങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കമോ അതിന്‍റെ ഭാഗമോ ലംഘിക്കുന്നതിന് വെര്‍സെ യാതൊരു സിവിൽ സ്യൂട്ടിനും വിധേയമല്ല.

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പരസ്യങ്ങളുടെയും നിയമസാധുത വെര്‍സെ എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പാക്കുന്നത്?

മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ, വിവിധ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ ഉള്ളടക്കം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നൽകുന്ന ഒരു മധ്യവര്‍ത്തി മാത്രമാണ് വെര്‍സെ. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്ക ദാതാക്കളുമായി വെര്‍സെയ്ക്ക് എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. വെര്‍സെയുമായുള്ള കരാറുകളിൽ, ഈ ഉള്ളടക്ക ദാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കമോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ ഏതെങ്കിലും നിയമമോ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി അവകാശങ്ങളോ ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, ഉള്ളടക്ക ദാതാക്കൾ ഇനിപ്പറയുന്നവ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു:

 • പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഉള്ളടക്കം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ  അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്,
 • പകർപ്പവകാശം, വ്യാപാരമുദ്ര അവകാശങ്ങൾ, സ്വകാര്യത അവകാശങ്ങൾ, പരസ്യ അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ, ഉള്ളടക്കം മൂന്നാം കക്ഷി അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നില്ല.
 • ഉള്ളടക്കം അപകീർത്തികരമോ, അശ്ലീലമോ, മാനഹാനി ഉണ്ടാക്കുന്നതോ, അധാർമ്മികമോ, നിയമവിരുദ്ധമോ അല്ല,
 • ഉള്ളടക്കം ഒരു തരത്തിലും അക്രമം, സർക്കാരിനെതിരായ കലാപം, വിദ്വേഷം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല; അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മതവികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയോ നിരോധിത വസ്തുക്കളുടെയോ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ ഉപയോഗമോ വിതരണമോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

വെര്‍സെയ്ക്ക് അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഉപയോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നയങ്ങളും കരാറുകളും ഉണ്ട്. ഈ കരാറുകളും നയങ്ങളും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ബാധകമാണ്, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഉപയോഗം നിയമങ്ങളൊന്നും ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആവിഷ്ക്കരിച്ചതാണ്. പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഏതെങ്കിലും നിയമമോ വെര്‍സെയുടെ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളോ ലംഘിക്കുന്ന ഒരു ഉള്ളടക്കവും (ടെക്‌സ്‌റ്റ്, ചിത്രങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ) അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യില്ലെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

ഒരു മധ്യവര്‍ത്തി എന്ന നിലയിൽ, വെര്‍സെക്ക് അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഉള്ളടക്കം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഉചിതമായ അധികാരിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കേസ് സമര്‍ത്ഥിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ പരാതി ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ വെര്‍സെ ആവശ്യപ്പെടുക. എന്നാല്‍, ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം അതിന്റെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ, അത്തരം ഉള്ളടക്കം ഏതെങ്കിലും നിയമമോ അതിന്‍റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ നിബന്ധനകളോ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് നീക്കംചെയ്യാനുള്ള അവകാശം വെര്‍സെയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന പരാതി വെര്‍സെ  എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്?

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെ ഫയൽ ചെയ്ത എല്ലാ പരാതികളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വെർസെയ്‌ക്ക് ബാധകമായ നിയമമുണ്ട്. ഈ ടീമുകൾ അവരുടെ ആഭ്യന്തരമായ ഗവേഷണത്തെയും നിങ്ങൾ നൽകിയ ഉള്ളടക്കത്തെയും തെളിവുകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വസ്തുതാപരവും നിയമപരവുമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയം അന്വേഷിക്കുന്നു. പരാതിയുടെ ഉള്ളടക്കം, നൽകിയ തെളിവുകൾ, ആഭ്യന്തര ഗവേഷണം, നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ, എന്നതിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഈ ടീമുകൾ പരാതിയും ആവലാതിയും വിലയിരുത്തി, നിങ്ങൾക്കോ പീഡിതരായ കക്ഷിക്കോ ഏതൊക്കെ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു.

പരാതി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വെര്‍സെ നൽകുന്നുണ്ടോ?

പരാതി സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സൂക്ഷ്മപരിശോധനക്ക് വിധേയമായാണ് കടന്നുപോകുന്നത്, അത് കർശനമായി രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. നിയമമോ ഉചിതമായ ജുഡീഷ്യൽ/അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റിയോ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, പരാതി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വെര്‍സെ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ വെര്‍സെ വെളിപ്പെടുത്തില്ല.

ഫയൽ ചെയ്ത എല്ലാ പരാതികൾക്കും മറുപടി നൽകാൻ വെര്‍സെ ബാധ്യസ്ഥമാണോ?

പരാതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, പരാതിയുടെ സ്വഭാവം, നൽകിയ ഡോക്യുമെന്ററി തെളിവുകൾ, പരാതിയുടെ നിയമപരമായ സാധുത, ആവലാതിയുടെ സാധുത എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ പരിമിതപ്പെടാതെ, വിവിധ വസ്തുതകള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഏതെങ്കിലും/എല്ലാ ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെ ഫയൽ ചെയ്ത പരാതികൾ വെര്‍സെ  പരിഗണിക്കുന്നത്. ഈ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, വെര്‍സെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതികരണം, അല്ലെങ്കില്‍ പരാതി അടിസ്ഥാനമാക്കി എടുത്ത നടപടി അയയ്‌ക്കുകയോ അയയ്‌ക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച  പരാതികളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനോ നടപടിയെടുക്കാനോ വെര്‍സെയ്ക്ക് ബാധ്യത ഇല്ല.

വ്യാജമോ നിസ്സാരമോ ആയ പരാതി ഫയൽ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

പരാതിയിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ, ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാനോ നിങ്ങളുടെ പരാതി പരിഹരിക്കാനോ വെര്‍സെയ്ക്ക് കഴിയില്ല. പരാതിയിൽ തെറ്റായതോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ വിവരങ്ങൾ നൽകി വെര്‍സെയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വെര്‍സെ അതിന്റെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളും പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ സമഗ്രതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചേക്കാം. പരാതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് വെര്‍സെ ഗണ്യമായ തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിനാൽ, വ്യാജവും നിസ്സാരവുമായ പരാതികൾ നല്‍കിയാൽ, (ചെലവും അഭിഭാഷകരുടെ ഫീസും ഉൾപ്പെടെ) നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാകുമെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങള്‍ക്ക് ബാധകമാണോ?

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെ വെർസെയിൽ പരാതി നല്‍കാന്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്ത പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ പ്രസക്തമായതോ ആയ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതൊന്നും നിയമത്തിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ളതല്ല, അതിനാൽ, ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ബാധകമാണോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, പ്രസക്തമായ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണ്.

നിങ്ങൾ പരാതി നൽകിയ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തി വെര്‍സെയ്ക്ക് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കാനാകും?

ഒരു മധ്യവര്‍ത്തി എന്ന നിലയിൽ, വെര്‍സെയ്ക്ക് സ്വന്തമായോ, ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഉള്ളടക്കമോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഭേദഗതി വരുത്താനോ കഴിയില്ല. എന്നാല്‍, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഉള്ളടക്കം പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യാൻ വെര്‍സെയ്ക്ക് അനുമതിയുണ്ട്.

ഇനിപ്പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വെര്‍സെയ്ക്ക് ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടിവരും:

 • ഉചിതമായ ജുഡീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് വെര്‍സെയ്ക്ക് ഇതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്,
 • ചില ഉള്ളടക്കം വെര്‍സെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്,
 • തര്‍ക്കത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കം സ്വന്തമായോ പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്ന് ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്ത്  വെർസെയെ അക്കാര്യം അറിയിക്കുന്നു.

ഇപ്പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വെര്‍സെ ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്തേക്കാം:

 • പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ സമ്പൂർണ്ണവും ഉചിതമായ പിന്‍ബലമുള്ളതുമായ പരാതി ലഭിക്കുന്നു,
 • ഉള്ളടക്കം ഏതെങ്കിലും നിയമമോ അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ നിബന്ധനകളോ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വെര്‍സെ അതിന്റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

29. ടെർമിനേഷൻ

29.1 നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തും പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ എല്ലാ ഉപയോഗവും നിര്‍ത്തിയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ നിബന്ധനകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നോ മൊബൈലിൽ നിന്നോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കില്ലെന്നും നിങ്ങൾ മുമ്പ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഏതൊരു ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കവും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിലനിൽക്കുമെന്നും ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്‍ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സൈറ്റിലെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിലെ അക്കൗണ്ട് പ്രൊഫൈൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പ്രൊഫൈലിൽ ഒരിക്കൽ, "അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക" തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍, എല്ലാ ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കവും സ്വയമേവ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഐറ്റം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും; നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഈ കരാറിന്റെ നിബന്ധനകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ നിബന്ധനകളും പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ഏതെങ്കിലും പുനരവലോകനവും പൂർണ്ണമായി നിലനിൽക്കും, അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷവും ചില വ്യവസ്ഥകൾ തുടർന്നും ബാധകമായേക്കാം.

29.2 ഏത് സമയത്തും എന്ത് കാരണത്താലും പ്ലാറ്റ്ഫോം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അഥവാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഗ്രിമെന്‍റ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ grievance.officer@myjosh.in എന്ന ഇമെയിലിൽ ബന്ധപ്പെടുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സഹായം നൽകുകയും പ്രോസസ്സിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചാൽ, അക്കൗണ്ട് റീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനോ, ചേർത്ത ഉള്ളടക്കമോ വിവരങ്ങളോ വീണ്ടെടുക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല.

29.3 ഈ നിബന്ധനകളിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് തകരാർ വരുത്തുന്നതോ ഭംഗം വരുത്തുന്നതോ, ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി അവകാശങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നതോ, ബാധകമായ നിയങ്ങളോ ചട്ടങ്ങളോ ലംഘിക്കുന്നതോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നടക്കുന്നാല്‍, ഞങ്ങളുടെ വിവേചനാധികാരത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ട് നിഷ്ക്രിയമാക്കാനോ അവസാനിപ്പിക്കാനോ, നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതോ പങ്കിടുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യാനോ അപ്രാപ്‌തമാക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അങ്ങനെ  അവസാനിപ്പിക്കുകയോ നിര്‍ത്തലാക്കുകയോ ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്സസ് ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിയില്ല, മറ്റൊരു അംഗത്തിന്‍റെ പേരോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റീ-രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ ആക്സസ് ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

29.4 ടെർമിനേഷന്റെ ഫലം. ഉടമ്പടി അവസാനിപ്പിക്കൽ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആക്‌സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ആക്‌സസ് നീക്കം ചെയ്യലും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഉപയോഗം തടയലും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നിങ്ങളുടെ യൂസര്‍നെയിം, പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്, നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം ഉൾപ്പെടെ, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ (അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം) ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും ഫയലുകളും ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കവും വിച്ഛേദിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ എഗ്രിമെന്റ്  അവസാനിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രൊഫൈൽ ഉള്ളടക്കവും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഡിലീറ്റ് ആയേക്കാം. എന്നാല്‍, ആർക്കൈവലിനും നിയമപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ചില വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ സൂക്ഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിരിച്ചുവിടൽ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, ഉള്ളടക്ക ബാധ്യത എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഉപയോക്താവിൽ തുടരും. പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ /അല്ലെങ്കിൽ അനുവദനീയമായിടത്തോളം വെര്‍സെ ഉള്ളടക്കം/ഡാറ്റ കൈവശം വയ്ക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. പരിമിതികളില്ലാതെ, വാറന്റി നിരാകരണങ്ങൾ, ഗവേണിംഗ് നിയമം, ബാധ്യതയുടെ പരിമിതികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ, ഉടമ്പടിയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് നിലനിൽക്കേണ്ട എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ഉടമ്പടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെ അതിജീവിക്കും.

29.5 ഈ നിബന്ധനകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റാനുള്ള അവകാശം വെര്‍സെയ്ക്ക് ഉണ്ട്. അത്തരം മാറ്റങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതോ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതോ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് വിവേചനാധികാരമുണ്ട്. അത്തരം മാറ്റങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെത്തുടർന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ തുടർച്ചയായ ആക്‌സസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം അത്തരം മാറ്റങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കും കൂടാതെ അത്തരം പരിഷ്‌കരിച്ച നിബന്ധനകൾക്ക് നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും.

29.6 ഉടമസ്ഥാവകാശ വ്യവസ്ഥകൾ, വാറന്‍റി നിരാകരണങ്ങൾ, നഷ്ടപരിഹാരം, ബാധ്യതയുടെ പരിമിതികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കലിനെ അതിജീവിക്കേണ്ട എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും, പരിമിതികളില്ലാതെ, അവസാനിപ്പിക്കലിനെ അതിജീവിക്കും.

28. മധ്യവര്‍ത്തി മുഖേനയുള്ള വിവരങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വെളിപ്പെടുത്തൽ, 2021 ലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി (മധ്യവര്‍ത്തി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എത്തിക്‌സ് കോഡുകളും) നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വെളിപ്പെടുത്തൽ വെര്‍സെ പങ്കിടുന്നു. ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ദയവായി സന്ദർശിക്കുക:

പരാതി വെളിപ്പെടുത്തല്‍: ഗ്രീവന്‍സ് ഡാറ്റ

കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് അനുസരിച്ച്, നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധത വെര്‍സെ പ്രകടമാക്കുന്നു.