1. ਜਨਵਰੀ 2023

Josh ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

Josh ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਜੋ VerSe ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਹੇਲਿਓਸ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਪਾਰਕ, 11 ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਵਿੰਗ ਈ, ਹੇਲਿਓਸ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਪਾਰਕ, ਆਉਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਕਡੂਬੀਸਨਹੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੂਰੂ- 560103, ਕਰਨਾਟਕ, ਭਾਰਤ ਹੈ। ("VerSe", “We”,” Our”, “Us” or ''Josh”) Josh ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟੌਪ ਸੰਸਕਰਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਡ ਜਾਂ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਕਰਣ ("ਸੇਵਾਵਾਂ" ਜਾਂ "ਪਲੇਟਫਾਰਮ" ਦੇ ਨਾਲ) ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, VerSe ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਥੀ, ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, (ਇਕੱਠੇ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ" ਜਾਂ "ਸ਼ਰਤਾਂ") ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਤੋਂਕਾਰ  ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ (ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ)।

ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ("ਸ਼ਰਤਾਂ") ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਾਜਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਨਿਯਮਾਂ 2011 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜ਼ਾਬਤਾ) ਨਿਯਮ, 2021 ਅਤੇ ਤਰਮੀਮ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ (ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਸੇਵਾਵਾਂ") ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ (ਸਮੱਗਰੀ) ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

 1. 1) ਆਮ
 1. Josh ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟੌਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ("ਮਜ਼ਮੂਨ ") ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
 2. ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ VerSe ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਾਥੀ, ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
 3. ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ "ਤੁਸੀਂ", "ਤੁਹਾਡਾ", "ਵਰਤੋਂਕਾਰ" ਅਤੇ "ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ" ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ
 4. ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੋ। (ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ)।
 5. VerSe ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਟੈਬਲੇਟਾਂ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ/ਮੋਡਸ/ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ, ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ, ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 6. ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਇੱਕ "ਅਕਾਉਂਟ") 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 1. 2) ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
 1. “ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ VerSe ਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 2. “ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ” ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਢ, ਰਚਨਾ, ਕੰਮ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਸੋਰਸ ਕੋਡ, ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਡ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇਟੈਂਟ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਵਪਾਰਕ ਭੇਤ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
 3. “ਮਜ਼ਮੂਨ (ਸਮੱਗਰੀ)” ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ /ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ, ਚਿੱਤਰ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 1. 3) ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
 2. 3.1 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
 1. ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ VerSe ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ VerSe ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾਂ ਧਾਰਾ 22 "ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਧ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ, ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ 'ਤੁਸੀਂ' ਜਾਂ 'ਤੁਹਾਡੇ' ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ।
 3. ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ  ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੇਜ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
 4. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ VerSe ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
 1. 3.2 ਯੋਗਤਾ

ਏ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1872 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋ, ਭਾਵ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 1. ਜੇਕਰ ਇਹ VerSe ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ VerSe ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।
 2. ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ
 3. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ।

4. ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਉਂਟ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼

4.1 ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਉਂਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਾੱਗਇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਨ (ਐਡੀਟਿੰਗ) ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵੈਧ, ਸਟੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ VerSe ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਗੁਪਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ grievance.officer@myjosh.in 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

4.2 ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ: ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪਕ ਗਾਹਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ/ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ Josh ਜੈਮਜ਼ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

5. Josh ਜੈਮਸ ਅਤੇ ਰਿਵਾਰਡ (ਇਨਾਮ)

Josh ਰਿਵਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (“ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ”) Josh (“ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ”) ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Josh ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ Josh ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਯਲਟੀ ਅੰਕ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਯਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟ Josh ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Josh ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਯਲਟੀ ਅੰਕ (“Josh ਜੈਮਸ”) ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। Josh ਜੈਮਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਰਚਨਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Josh ਜੈਮਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Josh ਜੈਮਸ ਸਿਰਫ਼ Josh ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

Josh ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ Josh ਜੈਮਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੋਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Josh ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆੱਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ/ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Josh ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। Josh ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ Josh ਜੈਮਸ ਲਈ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Josh ਜੈਮਸ

ਕੌਣ Josh ਜੈਮਸ ਕਮਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 • ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ "Josh ਜੈਮਸ" ("ਜੈਮਸ") ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 • 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ Josh ਜੈਮਸ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੈਮਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੈਮਸ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਮਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜੈਮਸ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣਾ

 • Josh ਜੈਮਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। Josh ਜੈਮਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸੰਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ Josh ਜੈਮਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਰ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ Josh ਜੈਮਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਮਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਮਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਈ, ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਜੈਮਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

 • ਜੈਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਊਚਰ/ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਕੂਪਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਮਸ ਨੂੰ ਨਕਦੀ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ, ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ, ਖੇਤਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਜੈਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆੱਫ਼ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ, ਕੂਪਨਾਂ, ਡਿਸਕਾਉਂਟਸ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆੱਫ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 • ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਮਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਮਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਬਾਰਟਰ (ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ), ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
 • ਕਮਾਏ ਗਏ ਜੈਮਸ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ: (ਏ) ਮੌਤ ’ਤੇ; (ਬੀ) ਘਰੇਲੂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ; ਜਾਂ (ਸੀ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
 • ਸਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੌਂਪੇ, ਵੇਚੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੈਮਸ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਕਾਉਂਟ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਮਮਸ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਅਕਾਉਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੈਮਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
 • ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਜੈਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਤ, ਨੇਮਬੱਧ, ਕੰਟਰੋਲ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੈਮਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਉਪਲਬਧ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ("ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ") ਦੁਆਰਾ ਅੱਪਲੋਡ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜੈਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ "Give Jems" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜੈਮਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਮਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੈਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੈਮਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
 • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਜੈਮਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ (ਜੈਮਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਮੇਤ) ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂਅ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੈਮਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖ ਸਕਣ।
 • ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ Josh ਜੈਮਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੂਪਨ

ਕੂਪਨ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 • ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਕੂਪਨਾਂ ਲਈ ਜੈਮਸ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੂਪਨ (“ਕੂਪਨ”) ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੂਪਨ ਖਰੀਦਣਾ

 • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੂਪਨ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (“GST”) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ GST ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।
 • ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨੇਮਬੰਦੀ, ਕੰਟਰੋਲ, ਸੋਧ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਜਾਂ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਪਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੂਪਨ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ।
 • ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਕੂਪਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਅੰਤਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਕੂਪਨ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੈਮਸ ਨੂੰ ਕੂਪਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੈਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੂਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
 • ਕੂਪਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
 • ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੂਪਨ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ: (ਏ) ਮੌਤ ’ਤੇ; (ਬੀ) ਘਰੇਲੂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ; ਜਾਂ (ਸੀ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
 • ਅਸੀਂ ਕੂਪਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੂਪਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
 • ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਜੈਮਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ/ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੈਮਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
 • ਇੱਕ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ/ ਵਰਤੋਂਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਲਈ) ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੈਮਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੈਮਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 • ਜੈਮਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕਢਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
 • ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਤ, ਨੇਮਬੱਧ, ਕੰਟਰੋਲ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
 • ਲਾਗੂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ/ UPI ID ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈਨਲ ਖਾਤੇ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਂਅ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਟੀਕ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ / UPI ID ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਗਲਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ/ਯੂਪੀਆਈ ਆਈਡੀ ਨੂੰ, ਖਾਤਾ ਜਿਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ; ਅਸੀਂ, ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ (ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ID ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 • ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਉਮਰ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ) ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
 • ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ (ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਾਂ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਜੈਮਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
 • ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜੈਮਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੈਮਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਨੋਟਿਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ/ ਯੂਪੀਆਈ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੈਮਸ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਕਾਰਨ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ), ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜੈਮਸ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਮਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

6. Josh 'ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ (ਕ੍ਰਿਏਟਰ) ਨੂੰ ਟਿਪ ਦਿਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Josh 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ (ਕ੍ਰਿਏਟਰ) ਤੋਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਟਿਪ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 100% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ (ਸਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ)।

 1. 6.1 Josh ’ਤੇ ਟਿਪਸ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
  Josh 'ਤੇ ਟਿਪ ਦੇਣ ਲਈ:
 • ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਟਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ)।
 • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਕਾਉਂਟ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ।

ਟਿਪਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਟਿਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ।

 • ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਟਿਪ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ।

ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਪ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

Josh 'ਤੇ ਟਿਪ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

 1. ਆਪਣੀ Josh ਐਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ (ਕ੍ਰਿਏਟਰ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
 2. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ, ਟਿਪਸ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 3. ਟਿਪ ਭੇਜੋ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਿਪ ਰਕਮ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਟਿਪ ਰਕਮ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ (ਨੈਕਸਟ) ਟੈਪ ਕਰੋ
 4. ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।(ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਈਵਾਲ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਸੈਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ Josh ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ।

 1. 6.2 Josh ‘ਤੇ ਟਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

Josh 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ Josh ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਟਿਪ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਤੁਸੀਂ ਟਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 100% ਰੱਖੋਗੇ (ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)।

 1. 6.2.1 Josh ਤੇ ਟਿਪ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

Josh 'ਤੇ ਟਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਉਂਟ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਉਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਕਾਉਂਟ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਹ (30) ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਉਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 1. 6.2.2 Josh 'ਤੇ ਟਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ
  ਟਿਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ:
 1. Josh ਐਪ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ
 2. ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮੇਨਯੂ ਬਟਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰੋ
 3. 3.ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਟੂਲਸ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਟਿਪਸ ਟੈਪ ਕਰੋ।  
 4. ਅਪਲਾਈ ਟੈਪ ਕਰੋ।
 5. ਆੱਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਕਾਉਂਟ ਸੈਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਚੈੱਕਆਉਟ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ:
 • ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਪ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਚੌਵੀ (24) ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਈਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

7. ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ

7.1 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਹਿੱਤ VerSe ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ VerSe ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਹਿੱਤ VerSe ਕੋਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ

7.2 VerSe ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਆਨੰਦ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਫਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ VerSe ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲੀਏ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ VerSe ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। (i) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ (ii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ UGC ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)।

8. ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

8.1 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ VerSe ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਮਤ, ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ, ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

8.2 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ VerSe ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ, ਸੰਪੂਰਣ  ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਂਅ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਉਂਟ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8.3 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਉਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਉਂਟ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8.4 ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ  ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ (“Facebook Connect”) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ,  ਜੇਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ Facebook ਕਨੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾੱਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Facebook ਕਨੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟ/ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ Facebook ਕਨੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਲਈ ਹੈ।

 • 8.5 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ:
 • ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ;
 • ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਹੋਏ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ, ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ) ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ, ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਸਸੈਂਬਲ ਕਰਨ, ਡੀਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰਿਵੇਟਿਵ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਵੇਟਿਵ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਢੰਗਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ;
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ;
 • ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ;
 • ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ, ਜਾਂ ਸਪੈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ;
 • ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ;
 • ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਅਕਾਉਂਟਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ;
 • ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਚਲਿਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ;
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ, ਪੋਸਟ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਹਿੰਸਾ, ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ;
 • ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਮੰਗਣਾ;
 • ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ:
 • ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ, ਟਰੋਜਨ, ਵਰਮਸ, ਲਾਜਿਕ ਬੰਬ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ;
 • ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, "ਜੰਕ ਮੇਲ," "ਸਪੈਮ," "ਚੇਨ ਲੈਟਰ," "ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮਾਂ," ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਜਿਤ ਰੂਪ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਤੇ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਨੰਬਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ) ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ;
 • ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ;
 • ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਹੈ;
 • ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮ, ਖਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ;
 • ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜਾਂ ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਦੁਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਡਰਾਉਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ;
 • ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ;
 • ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਮੇਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਨਸਲਵਾਦੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ;
 • ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਰਾਏ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ; ਜਾਂ

8.6 Josh ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ / ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ:

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਉਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਖੋਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

8.7 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਇਸਿਜ਼ ਉੱਪਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। VerSe ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬ- ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

9. ਮਜ਼ਮੂਨ: ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ-ਜੈਨਰੇਟਿਡ ਮਜ਼ਮੂਨ

9.1 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਹੀਂ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਉਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗੀਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੋਰ (ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ") ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਉਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਾਧੂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਸੰਗੀਤ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

9.2 ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਈ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ, ਅੱਪਲੋਡ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਵਪਾਰਕ ਭੇਤ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

9.3 ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਲਕਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ,  ਇਸਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

9.4 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਉਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਉਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਸੰਗੀਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਉਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਸਾਉਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗੀਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

9.5 ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣਤਾ, ਸੱਚਾਈ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਹਮਾਇਤ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ  ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

9.6 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9.7 ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਂਅ, ਚਿੱਤਰ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਇਲਟੀ-ਮੁਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

9.8 ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। VerSe ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਮੂਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

9.9 ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਉਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਅਤੇ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਖੋਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

9.10 Josh ਲਾਈਵ ਫੀਚਰ:

 1. (ਏ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ" ਆਧਾਰ ("Josh ਲਾਈਵ ਸਮੱਗਰੀ" ਜਾਂ "ਲਾਈਵ ਸਮੱਗਰੀ") 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਡੀਓ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਵ ਸਮੱਗਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ "ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ" ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਵ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ "ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ" ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ "ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ" ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ (ਅਜਿਹੀ ਲਾਈਵ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਜੋਂ) ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਿਸਨੇ ਲਾਈਵ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ "ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ"/ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਲਾਈਵ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ "ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ" ਅਤੇ "ਯੂਜੀਸੀ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜੋ ਲਾਈਵ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਟੈਂਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।  ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਟਿੱਪਣੀ, ਇੰਟਰਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਆਦਿ) ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਾਈਵ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
 2. (ਬੀ) ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਰਕਾਇਵਡ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਪਰਮਿਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮੇਤ), ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਹਿਮਤੀ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋਗੇ।
 3. (ਸੀ) ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: (i) Josh ਕੈਮਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਐਪ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "Josh ਕੈਮਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ") ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਟੂਲ; ਅਤੇ (ii) Josh ਕੈਮਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਐਪਸ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ (ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਦਸਤਾਵੇਜ਼") ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ VerSe ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। VerSe Josh ਕੈਮਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ (ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "Josh ਕੈਮਰਾ") ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ VerSe ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Josh ਕੈਮਰਾ (“ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ”) ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ, ਸਥਾਪਿਤ, ਐਕਸੈਸ ਜਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ।

10. ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ

10.1 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਪੇਟੈਂਟ, ਵਪਾਰਕ ਭੇਤ, ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਪੇਟੈਂਟ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੁਪਤ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

10.2 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਚਿੰਨ੍ਹ VerSe ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। VerSe ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ VerSe ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਲੋਗੋ, ਆਈਕਨ, ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, VerSe ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ VerSe ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਸੇਵਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ VerSe ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ VerSe ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ VerSe ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। VerSe ਬਿਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਪ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

10.3 ਕੋਈ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ VerSe ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, VerSe ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10.4 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੁਆਰਾ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਸਾਉਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਟੱਲ, ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲੇ, ਰਾਇਲਟੀ-ਮੁਕਤ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ, ਸਦੀਵੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

10.5 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ VerSe ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ, ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ, ਰਾਇਲਟੀ-ਮੁਕਤ, ਸਥਾਈ, ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ, ਅਟੱਲ, ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਸਬ-ਲਾਇਸੈਂਸਯੋਗ, ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਸੀਮਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ VerSe ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇ/ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, Instagram, Facebook, , YouTube, Twitter ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ VerSe ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ।

10.6 ਮਜ਼ਮੂਨ (ਸਮੱਗਰੀ) ਦੀ ਵੰਡ: ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ VerSe ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ/ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ, ਰਾਇਲਟੀ-ਮੁਕਤ, ਸਦੀਵੀ, ਅਸੀਮਤ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ VerSe ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

10.7 ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

10.8 ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ VerSe ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਸਾਥੀਆਂ, ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਕਾਈ (ਆਂ) ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

10.9 ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਹੋ।

11. ਗੁਪਤਤਾ

11.1 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ VerSe ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ VerSe, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ(ਸ) ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

11.2 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ VerSe ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋਗੇ।

12. ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ/ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੋਧ, ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਕਾਪੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਵੰਡ, ਡਾਉਨਲੋਡ, ਵੇਚੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚੀ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ, ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਮੁੜ-ਸੰਰਚਨਾ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ VerSe, ਲਾਗੂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਗਾਉਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

12.1 ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।

12.2 ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਹੋ।

12.3 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ VerSe ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ।

12.4 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਨੇਮਬੰਧਕ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।

12.5 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਹੋਸਟ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਅਪਲੋਡ, ਸੋਧ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਸਟੋਰ, ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ:

 1. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ;
 2. ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਪੀਡੋਫਿਲਿਕ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਗਤ ਜਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ;
 3. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ;
 4. ਕਿਸੇ ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ;
 5. ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ;
 6. ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਇਰਾਦਤਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
 7. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ;
 8. ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;
 9. ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡ, ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
 10. ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕਾਈ, ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
 11. xi ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, VerSe ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ;
 12. xii. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ;
 13. xiii. ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ;
 14. xiv. ਪਾਸਵਰਡ, ਖਾਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ;
 15. xv ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਸਦੇ ਸਰਵਰਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ
 16. xvi. ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੇ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਅਤੇ
 17. xvii. ਖ਼ਬਰਾਂ/ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

12.6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ -

 1. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ VerSe ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
 2. ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
 3. ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
 4. ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਸਪਾਇਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
 5. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਕਾਉਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾਂਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ।
 6. ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ VerSe ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ, ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 7. ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚੋਗੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਕਾਪੀਆਂ, ਵੇਚਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਿਆ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 8. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
 9. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ; ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਚਰਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਸਮੇਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਪਲੋਡ, ਸਟੋਰ, ਸਾਂਝਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 10. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ VerSe ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਲੋਗੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਚਿੱਤਰ, ਸਮੱਗਰੀ, ਸੰਗੀਤ, ਟੈਕਸਟ, ਪੇਜ ਲੇਆਉਟ, ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫ੍ਰੇਮਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ VerSe ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ VerSe ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਾ-ਟੈਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ "ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਟ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ VerSe ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ VerSe ਲੋਗੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤੋਂ VerSe ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
 11. xi ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ, ਕਾਪੀ ਕਰਨ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ, ਵਿਖਾਲਾ  ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਗੇ।
 12. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਰਿਵਰਸ ਅਸੈਂਬਲ, ਡੀਕੰਪਾਈਲ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
 13. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ, ਵਰਮਸ, ਨੁਕਸ, ਟਰੋਜਨ ਹਾਰਸ, ਕੈਂਸਲਬੋਟਸ, ਸਪਾਈਵੇਅਰ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਐਡਵੇਅਰ, ਪੈਕੇਟ ਜਾਂ ਆਈਪੀ ਸਪੂਫਿੰਗ, ਜਾਅਲੀ ਰੂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੋਡ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਫਲੱਡ ਪਿੰਗ, ਮਾਲਵੇਅਰ, ਬੋਟ, ਟਾਈਮ ਬੰਬ, ਵਰਮ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਣ ਅੰਸ਼, ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਬਰਡਨ, ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 14. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ VerSe ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਧਮਕਾਉਣਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
 15. ਤੁਸੀਂ VerSe ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ; ਉਹਨਾਂ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਜਾਂ ਉਸ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾੱਗ ਇਨ ਕਰਨ, ਲਾੱਗ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ; VerSe ਦੇ ਸਰਵਰ, ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ VerSe ਦੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ;
 16. ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਖੋਜ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰੋਬੋਟ, ਸਪਾਇਡਰ, ਆੱਫ਼ਲਾਈਨ ਰੀਡਰ, ਸਾਈਟ ਖੋਜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ; ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਬੋਟ, ਸਪਾਇਡਰ, ਸਕ੍ਰੈਪਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।

12.7 ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

13. ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀਆਂ

13.1 ਇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ VERSE ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ: (ਏ) ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ; (ਬੀ) ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਟੀਕਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਉਪਲਬਧਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ; ਜਾਂ (ਸੀ) ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਏਗੀ।

13.2 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ VerSe ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਣਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। VerSe ਅਜਿਹੀ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ VerSe ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

13.3 VerSe ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਿਨਾਸ਼, ਹਾਨੀ, VerSe ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਵਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਮਲੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਗ, ਵਾਇਰਸ, ਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਸ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ।

13.4 VerSe ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ।

13.5 VerSe ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ, ਸਮਰਥਨ, ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ VerSe ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਹੈਕਿੰਗ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ VerSe ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

13.6 VerSe ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਨਿਰਵਿਘਨ, ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਗੇ। VerSe ਅਗਾਉਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੋਧ, ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, VerSe ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

14. ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ

4.1 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ VerSe ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

14.2. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।

14.3.ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ, ਕਵਿਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। VerSe ਇਹਨਾਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਗੇਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

14.4 VerSe ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਲੋਗੋ, ਆਵਾਜ਼, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

14.5 ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਲਿੰਕ ਦਾਖਲ ਕਰੋ)। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ VerSe ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।

14.6 ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ("ਮਿਰਰਿੰਗ" ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਰਵਰ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਰੀਪਬਲਿਸ਼, ਅੱਪਲੋਡ, ਪੋਸਟ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਏਨਕੋਡ, ਅਨੁਵਾਦ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। VerSe ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

14.7 ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (1) ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਨੋਟਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਓ, (2) ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, (3) ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ (4) ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਓ।

15. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

15.1 ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ Josh ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ;

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ/ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ Josh ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, Josh ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਕਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ;

ਇਹ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ; ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ(ਉਤਪਾਦਾਂ) ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ/ਨਿੱਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ Josh ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

15.2 ਵਰਜਿਤ ਵਰਤੋਂ:

Josh ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ:

ਬਾਲਗ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ (ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਮੇਤ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (ਪ੍ਰਿੰਟ, ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੁਨੇਹੇ, ਚਿੱਤਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਦਿ);

 1. ਸ਼ਰਾਬ;
 2. ਬੀ. ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਉਤਪਾਦ - ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਤ ਜਾਨਵਰ, ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਨਮੂਨੇ, ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;
 3. ਆਈ ਪੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਲੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ);
 4. ਕੱਚਾ ਤੇਲ;
 5. ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣ;
 6. ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ;
 7. ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ;
 8. ਇਵੈਂਟ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ;
 9. ਅਗਨ ਹਥਿਆਰ, ਹਥਿਆਰ, ਅਤੇ ਚਾਕੂ - ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਸਪਰੇਅ, ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਟੱਨ ਗਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;
 10. ਜੇ. ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ;
 11. ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਸਤੂਆਂ;
 12. ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੇਟ ਉਤਪਾਦ;
 13. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ/ਸਾਮਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫ਼੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਉਪਕਰਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰ ਪੁਲਿਸ/ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਆਦਿ)
 14. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ;
 15. ਖਤਰਨਾਕ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਨੇਮਬੰਧਕ ਸਮੱਗਰੀ - ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਪਟਾਕੇ, ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰੀਜਰੇਂਟਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;
 16. ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ;
 17. ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ IP (ਸੰਗੀਤ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ) ਜਿਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ;
 18. ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ (ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਸਮੇਤ);
 19. ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ;
 20. ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ
 21. ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ;
 22. iMaps ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ;

15.3 ਦਵਾਈਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;

 1. ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
 2. ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਨਸਲ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ;
 3. ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਸਮੱਗਰੀਆਂ;
 4. ਸੱਪ (ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ) ਦੀ ਖੱਲ;
 5. ਗਰਭਧਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿੱਟ;
 6. ਸਟਾਕਸ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਓਰਿਟੀਸ;
 7. ਰਿਅਲ ਇਸਟੇਟ;
 8. ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਸਮੱਗਰੀਆਂ;
 9. ਚੁਰਾਈ ਗਈ ਸੰਪਤੀ;
 10. ਤੰਬਾਕੂ;
 11. ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਅਤੇ
 12. ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਆਈਟਮ ਜਿਸ ਨੂੰ Josh ਦੁਆਰਾ ਅਣਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

16. ਉਤਪਾਦ

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਮਾਰਕੇਟਪਲੇਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ), ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ("ਉਤਪਾਦਾਂ" ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

16.2. ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ" ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸੰਬੰਧਤ ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Josh ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

16.3. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ Josh ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਆਕਾਰ, ਰੰਗ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ , ਆਦਿ ਦੇ ਆਕਾਰ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

16.4. Josh ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

16.5 ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ("GST"), ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ/ਕੀਮਤਾਂ/ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ GST, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਪਕਰਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ।

16.6 Josh ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। Josh ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਮੁਅੱਤਲੀ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

17. ਅਦਾਇਗੀ, ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ

17.1 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਨਕੀਮਤਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਕਰੇਤਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

17.2 ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

17.3 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। Josh ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

17.4 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਆਰੀ ਕੋਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੁਰਦਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

17.5 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/Josh ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

18. ਗੋਪਨੀਯਤਾ

VerSe ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ VerSe ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ VerSe ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ VerSe ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ (ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ)

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

19. ਹਰਜਾਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ VerSe ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸਦੇ ਵਾਜਬ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, VerSe ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

20. ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ VerSe ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਨੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਜੋ VerSe ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

 VerSe ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ  ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ VerSe ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ₹5000/- (ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ VerSe ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਰੰਟੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਕਾਨੂੰਨ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ VerSe ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

21. ਵੱਖਰੇਵਾਂ

ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

22. ਛੋਟ

ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ VerSe ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਾਉਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਈ ਅਤੇ ਸੰਚਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ VerSe ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਪਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।

23. ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ

ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ VerSe ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਮੇਜਰ ਇਵੈਂਟਸ (ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਘਟਨਾ )(ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਨਤਕ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਬਗਾਵਤ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਦੰਗੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ, ਅੱਗ, ਹੜ੍ਹ, ਜੰਗ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ), ਜਾਂ VerSe ਦੇ ਵਾਜਬ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। VerSe ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਕਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਕਾਉਂਟ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਰੂਪ ਧਾਰਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ।

24. ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸੋਧ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ VerSe ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੋਧਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਸੋਧ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹੋਗੇ।

25. ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ

25.1 ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਏਗਾ।

25.2 ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲਹ-ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਨੂੰਨ, 1996 ("ਐਕਟ") ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ/ਸੀਟ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹੋਏਗੀ।

26. ਨੋਟਿਸ

ਨੋਟਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ VerSe ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। VerSe ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਸਮਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ VerSe ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

27. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ

VerSe ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ:

ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ " ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ" ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ grievance.officer@myjosh.in 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ 26 ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ VerSe ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

VerSe ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਦਾਇਰਾ

ਨਾਂਅ/ਸਿਰਲੇਖ

ਈਮੇਲ-ਆਈਡੀ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਗਰਾਜ

grievance.officer@myjosh.in

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ

ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਡੀ

nodal.officer@myjosh.in

ਨੇਮਬੰਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ

ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ

compliance.officer@myjosh.in

ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ, ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਤ  ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

28. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ

28.1 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

 • ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਤ
 • ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਿਸਮ
 • ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਸਿਰਲੇਖ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ//ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਲਿੰਕ)
 • ਮਜ਼ਮੂਨ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ
 • ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਉਪਚਾਰ
 • ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ)
 • ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਤੁਸੀਂ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ
 • ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
 • ਸੰਚਾਰ ਵੇਰਵੇ
 • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹਨ

ਇੱਥੇ VerSe ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ grievance.officer@myjosh.in   'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ:

VerSe ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ
11ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਵਿੰਗ ਈ, ਹੈਲੀਓਸ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਪਾਰਕ,
ਆਉਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਕਡੂਬੀਸਨਹੱਲੀ,
ਬੈਂਗਲੁਰੂ- 560103, ਕਰਨਾਟਕ, ਭਾਰਤ
grievance.officer@myjosh.in

26.2 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ

ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ VerSe' ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ("VerSe") ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ VerSe ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ("ਤੁਹਾਨੂੰ") ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨ VerSe ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, VerSe ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੂਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ grievance.officer@myjosh.in  'ਤੇ "ਹਟਾਉਣ ਦੀ  ਬੇਨਤੀ" ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਗਰਾਜ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ,

 1. VerSe ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ
  11ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਵਿੰਗ ਈ, ਹੇਲਿਓਸ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਪਾਰਕ,
  ਆਉਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਕਡੂਬੀਸਨਹੱਲੀ,
  ਬੈਂਗਲੁਰੂ- 560103, ਕਰਨਾਟਕ, ਭਾਰਤ
  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:

ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: (i) ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਂਅ (ii) ਖਾਸ ਸਮੱਗਰੀ/ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ ਜਾਂ URL ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ (iii) ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਕਾਰਨ

ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜ਼ਾਬਤਾ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਗਰਾਜ
ਈਮੇਲ: grievance.officer@myjosh.in

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। VerSe ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ/ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਮੱਗਰੀ '' ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ, ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ, ਚਿੱਤਰ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਏਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, 'ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ।

VerSe ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ VerSe ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ/ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੌਣ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ, ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

 • ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਤ
 • ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਿਸਮ
 • ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿੰਕ)
 • ਮਜ਼ਮੂਨ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ
 • ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਨ ਹੋਈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਉਪਚਾਰ
 • ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ)
 • ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਤੁਸੀਂ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ
 • ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
 • ਸੰਚਾਰ ਵੇਰਵੇ
 • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹਨ (ਹੇਠਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ VerSe ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।

'ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਿਸਮ' ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?

'ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਿਸਮ' ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ VerSe ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, VerSe ਨੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ/ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਮਜ਼ਮੂਨ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਲੋਗੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ /ਵਿਖਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਿੱਤਰ, ਟੈਕਸਟ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਣਹਾਣੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ 1) ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਖ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2) ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਲਤ/ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ: ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ਲੀਲ/ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਮੂਨ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ, ਟੈਕਸਟ, ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਘਿਣਾਉਣੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਗੰਦੀ, ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਤਰ, ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ “ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਸਿਰਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਣਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਜ਼ਮੂਨ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ: ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਬੂਤ।

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਬੂਤ।

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, VerSe ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ VerSe ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, VerSe ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

VerSe ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, VerSe ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੇਕਰ 1) ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ 2) ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, VerSe ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੁਹਈਆ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

VerSe ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼) ਨਿਯਮ, 2011, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ VerSe 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ VerSe ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ VerSe ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ VerSe ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, VerSe ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। VerSe ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, VerSe ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀ VerSe ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜੇਕਰ 1) ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 2) ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ VerSe ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, VerSe ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

VerSe ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, VerSe ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। VerSe ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। VerSe ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ:

 • ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ,
 • ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,
 • ਸਮਗਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ, ਅਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
 • ਸਮਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ, ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ; ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ, ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵੰਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ

VerSe ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਟੈਕਸਟ, ਚਿੱਤਰ, ਵੀਡੀਓ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ VerSe ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, VerSe ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। VerSe ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋੜ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, VerSe ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

VerSe ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ?

VerSe ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੋਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ VerSe ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂਇਕ/ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, VerSe ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੌਰਾਨ VerSe ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ VerSe ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

VerSe ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ/ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, VerSe ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। VerSe ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ VerSe ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ VerSe ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ VerSe ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ (ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ VerSe ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਤ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ?

ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ VerSe ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੋਗੇ।

VerSe ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ, VerSe ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਜਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, VerSe ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

VerSe ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

 • VerSe ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,
 • ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ VerSe ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
 • ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VerSe ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

VerSe ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
 • VerSe, ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

29. ਸਮਾਪਤੀ

29.1. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਉਂਟ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾੱਗਇਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਉਂਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, "ਡਿਲੀਟ ਅਕਾਉਂਟ" ਚੁਣੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਉਂਟ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

29.2 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟਾਲ ਜਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ grievance.officer@myjosh.in 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

29.3 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।

29.4 ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ, ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਂਟ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਲੇਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ VerSe ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। VerSe ਸਮੱਗਰੀ/ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਵਰਤੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਵਾਰੰਟੀ ਡਿਸਲੇਮਰ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

29.5 VerSe ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੋਗੇ।

29.6 ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਾਰੰਟੀ ਡਿਸਕਲੇਮਰ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

28. ਵਿਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖੁਲਾਸਾ, VerSe ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜ਼ਾਬਤਾ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡੇਟਾ

ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, VerSe ਅਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।